Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Europa og Afrika sett fra rommet. Grafikk: ESA
ESA

Drivhuseffekt eller havsirkulasjon neste

ESAs neste forskningssatellitt blir FORUM som skal måle drivhuseffekten, eller SKIM som skal undersøke havstrømmene.

Den europeiske romorganisasjonen ESAs forskningssatellitter heter Earth Explorers og bruker ny og spesiallaget teknologi til å forske på sider ved jordas miljø som det ikke har vært mulig å undersøke med satellitt før.

Dagens Earth Explorers er CryoSat som måler tykkelse og utbredelse av is rundt polene, SMOS som ser på fuktigheten i jordsmonnet og saltholdigheten i havet, samt Swarm som undersøker jordas magnetfelt og indre.

Flere Earth Explorers er på vei og ESA har nylig hatt en runde med forslag til den niende Earth Explorer.

Måle varmen fra jorda

Nå står det to kandidater igjen og en av dem blir ESAs neste forskningssatellitt.

Den ene er Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring, eller FORUM.

FORUM skal måle den fjern-infrarøde strålingen som jorda gir fra seg. Denne strålingen har ikke blitt målt fra bane tidligere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>FORUM skal måle jordas fjern-infrarøde stråling for å undersøke drivhuseffekten. Grafikk: INO–CNR</para></section>

FORUM skal måle jordas fjern-infrarøde stråling for å undersøke drivhuseffekten. Grafikk: INO–CNR

Jorda gir fra seg varme i form av infrarød stråling til rommet. Denne prosessen påvirkes blant annet av vanndamp og skyer, og de spiller derfor viktige roller i reguleringen av jordas temperatur.

Ved å måle den fjern-infrarøde strålingen som jorda gir fra seg, vil FORUM øke kunnskapen om jordas varmeregnskap og drivhuseffekten, og dermed gi svar på viktige spørsmål om klimaendringer og global oppvarming.

Havet i Arktis og rundt ekvator

Jordas atmosfære påvirker og påvirkes sterkt av havet. Havet tar opp både varme og gasser fra atmosfæren.

Dette er noen av prosessene som forskningssatellitten Sea-surface Kinematics Multiscale monitoring, eller SKIM, skal se nærmere på.

SKIM skal ha en helt ny type radarhøydemåler med flere stråler som kan scanne jorda i et bredt spor.

Slik skal SKIM måle høyden på havnivået med ekstrem nøyaktighet for å forske på den vertikale og horisontale dynamikken mellom havoverflaten og lagene under.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SKIM skal måle både vertikal og horisontal sirkulasjon i havet. Slik vil SKIMs målinger se ut. Grafikk: CLS/CNES–C. Ubelmann</para></section>

SKIM skal måle både vertikal og horisontal sirkulasjon i havet. Slik vil SKIMs målinger se ut. Grafikk: CLS/CNES–C. Ubelmann

Det vil bli spesielt viktig for å kunne forstå hvordan havet i Arktis endrer seg, og for å undersøke områder nær ekvator hvor det er vanskelig for andre satellitter å måle havsirkulasjon.

Hvilken av de to kandidatene som ESA tar ut for bygging og oppskyting blir avgjort i 2019. Den nye forskningssatellitten skal opp i bane rundt 2025.

Neste Earth Explorer som skytes opp er Aeolus, som skal forske på jordas atmosfære og vindsystemer.

Flere norske forskningsinstitusjoner bruker data fra Earth Explorer-satellittene.