Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Andøya Spaceport ble åpnet 2. november 2023 av Kronprins Håkon. Foto: Andøya Spaceport / Isar Aerospace
Andøya Spaceport / Isar Aerospace

Den første romhavnen for oppskyting av småsatellitter i Europa er åpnet

Det gjør Norge til et av få land som kan skyte opp fra egen jord, noe som skjer fra 2024 av.

Andøya Spaceport på Andøya åpnet offisielt torsdag 2. november 2023.

Den nye romhavnen ble åpnet av Kronprins Haakon, med flere norske og internasjonale gjester, og lokalsamfunnet på Andøya til stede.

Andøya Spaceport er den første operative romhavnen på det kontinentale Europa, og det første oppskytingsstedet til den europeiske rakettprodusenten Isar Aerospace.

Romhavnen ligger ved Nordmela på Andøya, og er snart klar til å kunne gjennomføre de første oppskytingene.

Les mer om åpningen her.

Rett teknologi og rett marked

- Andøya Spaceport er et resultat av en langvarig nasjonal ambisjon, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Han var også gjest ved åpningen av den nye romhavnen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fra åpningen av Andøya Spaceport 2. november 2023. Foto: Andøya Spaceport / Isar Aerospace</para></section>

Fra åpningen av Andøya Spaceport 2. november 2023. Foto: Andøya Spaceport / Isar Aerospace

- Å skyte opp satellitter fra Andøya har blitt diskutert siden midten av 90-tallet. Nå er tiden endelig inne, med både den rette teknologien og det rette markedet for slike oppskytinger, samt en organisasjon som bygger på de lange tradisjonene for oppskytinger ved Andøya, sier Hauglie-Hanssen videre.

Sonderaketter har blitt skutt opp for forskning og teknologitesting fra Andøya siden 1962. Det gjorde Norge til en av de første romnasjonene i verden.

God beliggenhet, klima og infrastruktur

- Den nye romhavnen må sees i denne historiske konteksten, men også i forhold til beliggenheten, som er svært bra for oppskytinger, sier Hauglie-Hanssen.

Fra Andøya kommer satellittene raskt opp i polare baner, og sonderaketter for forskning på nordlys og atmosfære kan skytes opp over Nordpolen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Med på åpningen av Andøya Spaceport var lokalsamfunnet på Andøya. Foto: Andøya Spaceport / Isar Aerospace</para></section>

Med på åpningen av Andøya Spaceport var lokalsamfunnet på Andøya. Foto: Andøya Spaceport / Isar Aerospace

Selv om Andøya ligger på 69 grader nord, er klimaet mildt og passende til oppskytinger. Det er verken for varmt eller for kaldt, og uten for mye vind.

Ikke minst har Andøya transportinfrastrukturen som er nødvendig for å gjøre oppskytinger, som havn for større skip og lang rullebane for større fly.

Betydning for både lokalmiljøet og regionen

Andøya Space er den første romhavnen for oppskyting av småsatellitter i Europa. Den gjør Norge til et av de få landene i verden som kan skyte opp romfartøy fra egen jord.

- Dermed vil Andøya Spaceport gjøre at Norge blir betraktet internasjonalt som en viktig romaktør, men også med en strategisk kobling til forsvar og sikkerhet, sier Hauglie-Hanssen.

Den nye romhavnen vil også ha betydning for lokalmiljøet og regionen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den første oppskytingen fra Andøya Spaceport blir for det europeiske firmaet Isar Aerospace. Grafikk: Andøya Spaceport / Isar Aerospace</para></section>

Den første oppskytingen fra Andøya Spaceport blir for det europeiske firmaet Isar Aerospace. Grafikk: Andøya Spaceport / Isar Aerospace

- Håpet er at Andøya Spaceport vil gi flere arbeidsplasser, både direkte og i lokalmiljøet, men også som et resultat av økt næringsutvikling og innovasjon i regionen, og generelt økt oppmerksomhet og turisme, sier Hauglie-Hanssen.

Det er planlagt et nytt innovasjonssenter for høyteknologibedrifter i regionen og et spesielt turistsenter på Andøya.

Norsk Romsenter er med på feiringen

Andøya Spaceport er den første romhavnen for satellitter i Europa, men blir ikke den eneste. Flere andre europeiske land har planer om å bygge oppskytingsbaser for småsatellitter.

- Kiruna i Sverige og flere steder i Storbritannia har noen av de samme fordelene for oppskytinger til polare baner som det Andøya har, og er dermed umiddelbare konkurrenter til Andøya Spaceport, sier Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fra Andøya Spaceport kommer småsatellitter raskt opp i polar bane. Grafikk: Andøya Space / Isar Aerospace</para></section>

Fra Andøya Spaceport kommer småsatellitter raskt opp i polar bane. Grafikk: Andøya Space / Isar Aerospace

Men også etablerte romhavner, som den store europeiske romhavnen i Kourou i Fransk Guyana i Sør-Amerika, vil på sikt tilby oppskytinger med mindre bæreraketter.

- Norsk Romsenter har bidratt til ulike deler av utviklingen av Andøya Spaceport. Men i dag var det Andøya Spaceport sin store dag og vi var med på å feire den, avslutter Hauglie-Hanssen.

Kontakt

Marianne Moen – Kommunikasjonssjef – Norsk Romsenter – 480 63 743