Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NorSat-1 (i bakgrunnen) og NorSat-2 (foran) i bane over Lofoten og Nord-Norge. Grafikk: T. Abrahamsen/Space Norway AS
T. Abrahamsen/Space Norway AS

De nye norske satellittene er i fin form

NorSat-1 og NorSat-2 ble skutt opp fredag 14. juli 2017. Nå er flere av instrumentene slått på og testet.

Helgen har vært lang for teamet fra Statsat AS som overtok ansvaret for NorSat-1 og NorSat-2 etter oppskytingen fredag 14. juli 2017. (Se video nedenfor.)

Med støtte fra plattformleverandøren UTIAS SFL har ingeniørene gradvis skrudd på og testet alle viktige funksjoner ombord i begge satellittene, som kommunikasjon, styring og aktivering av hovedinstrumentene for mottak av AIS-data (sistnevnte for å holde øye med skipstrafikk).

Den første kontakten med NorSat-2 var ikke mulig å oppnå på første passering, men etter justering av et par parametere i mottakeren til bakkestasjonen ble kontakten oppnådd.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/E0X0KfEnJAk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Alt har gått veldig bra, og begge satellitter har allerede levert AIS-data til brukerne. Dataene ser ut til å holde en veldig god kvalitet.

Noen av testene har tatt litt lenger tid enn planlagt, først og fremt på grunn av nyinstallert programvare i bakkestasjonene. Det er nå løst og kontrollrommet er i ferd med å gå videre i testingen av sekundær-nyttelastene.

Også de vitenskapelige instrumentene er på

På NorSat-1 har både plasmamåleren m-NLP (levert av Universitetet i Oslo) og solinstrumentet CLARA (levert av forskningsinsituttet PMOD i Sveits) vist at de fungerer.

Mandag 17. juli eller tirsdag 18. juli skal probene til m-NLP foldes ut slik at målingene kan begynne. CLARA er i vente-modus for å venne seg til klimaet i rommet før dette instrumentets målinger starter i august.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det første bildet fra NorSat-2, tatt av kameraet som skal verifisere at antennen for ny maritim kommunikasjonsmetode ruller seg ut. Foto: Space Norway AS</para></section>

Det første bildet fra NorSat-2, tatt av kameraet som skal verifisere at antennen for ny maritim kommunikasjonsmetode ruller seg ut. Foto: Space Norway AS

De største forventningene på kort sikt har vi til NorSat-2. Både AIS-antennen og antennen til VDES-kommunikasjonsinstrumentet skal foldes ut om kort tid, sannsynligvis tirsdag.

Kameraet, som skal verifisere at antenneutfoldingen går riktig for seg, har allerede levert sitt første testbilde og ser ut til å fungere godt.

Space Norway AS er ansvarlige for VDES-instrumentet og dens antenne. Dette instrumentet er utviklet av Kongsberg Seatex og skal teste toveis meldingstjeneste til og fra skip langt til havs.

Selve VDES-antennen er konstruert av satellittleverandøren UTIAS.

Nå er alle veldig spente på å se hvordan sekundær-nyttelastene vil fungere. I tillegg skal det bli interessant å få brukernes tilbakemelding på AIS-dataene når den operative fasen for disse instrumentene starte.

Kontakt

Jon Harr - Seniorrådgiver og prosjektleder – Norsk Romsenter - 22 51 00 31  / 906 41 665