Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Illustrasjon av NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.
NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.

De norske AIS-satellittene leverer

Den forbedrede AIS-mottakeren på de norske satellittene som ble skutt opp i sommer oppdager 60 prosent flere skip enn de eldre satellittene.

Satellittene NorSat-1 og NorSat-2 ble skutt opp fra Kazakhstan 14. juli 2017.

I dag har Norge fire mikrosatellitter i bane som overvåker skipstrafikk. Disse inkluderer AISsat-1 og AISsat-2 som ble skutt opp i 2010 og 2014.

Hovednyttelasten til alle fire mikrosatellittene er en AIS-mottaker som overvåker maritim trafikk fra rommet via signaler fra antikollisjonssystemet AIS.

NorSat-1 og NorSat-2 har en oppgradert, mer følsomme mottaker som kan prosessere et høyere antall AIS-signaler. Mens de to første satellittene kunne behandle meldingstype 1, 2 og 3, kan transponderne på NorSat-satellittene ta i mot på fire AIS-kanaler samtidig, inkludert meldingstype 27.

Alle mottakerne er bygget av Kongsberg Seatex, og den nye versjonen er utviklet med støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESA.

- Nå har vi testet og forbedret AIS-transponderne i fire måneder og resultatene er veldig lovende, sier Ivar Spydevold, administrerende direktør for Statsat, selskapet som drifter satellittene.

Oppdager 60 prosent flere skip

Ifølge Spydevold mottar de nye AIS-mottakerne rundt 2.5 millioner meldinger per dag. De eldre versjonene om bord AISsat-1 og AISsat-2 mottar rundt 900 000 meldinger totalt fra begge satellittene.

Antallet meldinger fra hvert skip kan bli ganske høyt slik at antall meldinger må bli sammenlignet med det faktiske antallet av skip som blir oppdaget per dag.

Dataene viser at antallet unike skip som oppdages hver dag av de norske AIS-satellittene har økt fra 24 000 til 40 000 etter at NorSat-satellittene kom i bane.

- Å oppdage 60 til 70 prosent flere skip hver dag er en signifikant forbedring av tjenesten, sier Jon Harr, prosjektleder for satellittprosjektene ved Norsk Romsenter.

Melding type 27

AIS er primært et system som skal hindre skipskollisjoner. AIS-meldinger sendes med en hyppighet som varierer fra et par sekunders mellomrom til flere inutter, avhengig av lokasjon og fart. Forandring av kurs, høy fart og mye trafikk krever høy frekvens, mens en stødig kurs i lav fart reduserer behovet for høyfrekvente signaler.

I områder med tung maritim trafikk kan antall meldinger være så høy at den knebler AIS-mottakeren. Løsningen er meldingstype 27.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Plottet viser hvor mange ganger et skip er observert via satellittbasert AIS i løpet av 6. august 2017, et typisk døgn i Nordsjøen. Øverste plott viser data fra AISSat-1 og 2. Nederste viser data fra NorSat-1 og 2. Rødt = 1 gang, sort = 30 ganger. Illustrasjon: Norwegian Defence Reserarch Establishment (FFI).</para></section>

Plottet viser hvor mange ganger et skip er observert via satellittbasert AIS i løpet av 6. august 2017, et typisk døgn i Nordsjøen. Øverste plott viser data fra AISSat-1 og 2. Nederste viser data fra NorSat-1 og 2. Rødt = 1 gang, sort = 30 ganger. Illustrasjon: Norwegian Defence Reserarch Establishment (FFI).

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Denne meldingen inneholder kjerneinformasjon som posisjon, fart og kurs. Den sendes hvert 30. sekund eller når skip forandrer kurs eller fart. Signalet er komprimert og laget for å nå frem og tilbake fra en satellitt.

De nye AIS-mottakerne på NorSat-satellittene kan ta i mot melding 27, og på den måten får de norske satellittene en langt bedre dekning av høytrafikkerte områder.

- Melding 27 utgjør bare tre prosent av det totale antall AIS-meldinger, men resultatet er at satellittene våre oppdager 20 prosent flere skip globalt. I kritiske områder, som i Nordsjøen, eller i Middelhavet, har antallet skip som er sett steget betraktelig siden andre meldingstyper går tapt på grunn av meldingsoverlapping, sier Spydevold.

Flere data behøves

AIS-data brukes av Kystverket til å overvåke norske farvann med hensyn til sikkerhet, redning og transportplanlegging.

Satellittene leverer høykvalitetsdata og de foreløpige resultatene er lovende, men må bli testet over tid.

Norsk Romsenter har gitt oppgaven med å lede en forskningsstudie på de nye NorSat-satellittene til Forsvarets forskningsinstitutt. I studien skal de sammenligne resultater med andre AIS-satellitter og den landbaserte AIS-kjeden. Andre deltakere i studien er Kystverket, Kongsberg Seatex, Statsat AS og Space Norway AS.