Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
I Copernicus Masters vinner de beste forretningsidéene som bruker miljødata fra Copernicus-satellittene både pengepremier og praktisk utviklingsstøtte. Foto: AZO
AZO

Copernicus Masters har åpnet

Ønsker idéer til produkter og tjenester som bruker satellittdata fra Copernicus.

Copernicus Masters ser etter de beste idéene som bruker data fra satellittene i det europeiske miljøprogrammet Copernicus til nye produkter og tjenester.

Disse dataene omfatter miljøfaktorer som utbredelsen av havis i polare strøk, snødekket i fjellet, rasfare, flom, gjengroing av vassdrag, algevekst langs kysten, utbredelse av korallrev, havtemperatur, vindhastighet og temperatur i luften ved havoverflaten, bølgehøyde, vegetasjonsdekke og mye mye mer.

Du kan selv utforske slike data i Sentinel Playground.

De har blitt til tjenester som blant annet viser nedsynking, og bruk av satellittbilder av kjølvannet til skip for å spore skipstrafikk.

Innsendingsfrist 30. juni 2020

Du kan sende inn bidrag til Copernicus Masters fra 1. april til 30. juni 2020.  

Som vanlig har årets konkurranse flere temaer og utfordringer, innen blant annet helse, jordbruk, energi og digital transport.

Hovedarrangøren er tyske AZO Anwendungszentrum. De har flere medarrangører, som hver har sine egne temaer i konkurransen. Blant disse er den europeiske romorganisasjonen ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Vinnerne av de ulike temaene i Copernicus Masters 2019 vant til sammen mer enn 550 000 euro. Foto: AZO</para></section>

Vinnerne av de ulike temaene i Copernicus Masters 2019 vant til sammen mer enn 550 000 euro. Foto: AZO

Temaet og konkurranseutfordringen fra ESA heter i år Digital Twin Earth.

Her ønsker ESA løsninger på hvordan kunstig intelligens og store mengder data kan hjelpe til med samfunnsmessige utfordringer som matsikkerhet, helsestell, turisme, fritid, farer langs kystlinjer og smarte byer.

Les mer om disse konkurransetemaene her.

Pengepremier og praktisk støtte

Bidragene vil bli vurdert etter hvor innovative de er, i hvilken grad de bruker satellittdata fra Copernicus, hvor teknologisk gjennomførbare de er, hvor stort markedspotensial de har, og hvor nyttige de vil være for samfunnet.

De beste idéene får utviklingsstøtte på til sammen mer enn 550 000 euro, praktisk hjelp med utvikling og markedsføring, teknologisk støtte fra eksperter på området, adgang til spesielle testfasiliteter, datasentre, og organisasjoner, og sjanse til å bli med i ulike inkubasjonsprogrammer, som ESAs Business Incubation Centre i Oslo.

Vinneren av ESAs utfordring Digital Twin Earth får i tillegg 10 000 euro.

Les mer på nettsiden til Copernicus Masters.

ESA ønsker seg også forslag til hvordan satellittdata kan være med på å hjelpe til under koronakrisen. Les mer om det her