Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Relésatellitten EDRS-C testes i et ekstremt lydisolert rom hos Airbus i Tyskland. Foto: ESA
ESA

Bygger laserkommunikasjon i rommet

European Data Relay System skal få ned satellittdata raskere og oftere.

European Data Relay System (EDRS) er et nytt kommunikasjonsnettverk i bane rundt jorda. EDRS bruker laser for å overføre store mengder data mellom satellitter, for å kunne lese ned dataene til jorda raskere og oftere.

Nå er en ny satellitt i lasernettverket snart klar for oppskyting.

Satellitter som holder øye med jordas miljø og klima, som Sentinel-satellittene i Copernicus-programmet, går i lave jordbaner og bruker vanligvis 90 minutter på en runde rundt jorda. Mange norske etater, bedrifter, forskere og organisasjoner bruker data fra Copernicus.

Disse satellittene kan overføre dataene sine til nedlesingsstasjoner på bakken kun så lenge de er synlige på himmelen for nedlesingsstasjonen.

Men ved hjelp av EDRS vil data fra Sentinel og andre satellitter i lav jordbane kunne leses ned til jorda oftere. Relésatellittene i EDRS vil gå i mye høyere og geostasjonære baner, og vil være synlige for nedlesingsstasjoner på bakken hele tiden.

Slik kan relésatellittene sende data fra andre satellitter til jorda. Det vil gi raskere og oftere oppdateringer av satellittdata, til blant annet forskning, forvaltning, kommersielle formål og katastrofehjelp.

Testet i ekstremt lydisolert rom

EDRS bygges av den europeiske romorganisasjonen ESA, i samarbeid med Airbus i Tyskland og den tyske romorganisasjonen DLR.

En ny satellitt, kalt EDRS-C, i det nye laserkommunikasjonssystemet bygges hos Airbus i Tyskland. Nylig ble den viktige antennen til EDRS-C gjort ferdig og testet.

Selv om EDRS-satellittene vil bruke høyhastighetslaser til å overføre data fra andre satellitter, bruker EDRS-satellittene selv vanlige radiobølger for å sende dataene ned til jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Relésatellittene i EDRS vil ta inn data fra andre satellitter vha høyhastighetslaser. Foto: ESA</para></section>

Relésatellittene i EDRS vil ta inn data fra andre satellitter vha høyhastighetslaser. Foto: ESA

Derfor måtte antennen til EDRS-C testes hos Airbus sin Compact Antenna Test Range i Ottobrunn utenfor München. Her ble den lange avstanden for radiobølgene fra EDRS-C i geostasjonær bane ned til jorda simulert.

Det ble gjort ved å sende radiobølgene gjentatte ganger mellom to reflektorer, før de til slutt ble sendt til en mottaker. Testen foregikk i et helt spesielt rom dekket av små pyramider av lyddempende materiale.

Den ekstreme lyddempingen forhindret at noen av radiobølgene ble reflektert av veggene i rommet, men kun av de to reflektorene som kastet radiobølgene mellom seg for å etterlikne lang avstand.

Andre satellitter og romsonder blir også testet med hensyn på lyd og vibrasjoner i liknende ekstremt lydisolerte rom.

Skytes opp i sommer

EDRS-C ble også utprøvd i det lydisolerte rommet sammen med kommunikasjonssatellitten HYLAS 3. HYLAS 3 skal skytes opp sammen med EDRS-C.

Dermed måtte de to satellittene testes for å være sikre på at de fungerer sammen som nyttelast og at de ikke vil oppstå noen interferens mellom dem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser. Grafikk: ESA</para></section>

EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser. Grafikk: ESA

EDRS-C skal gjennom flere tester, men når de er gjort, pakkes den nye relé-satellitten og sendes til den europeiske rombasen i Kourou i Fransk Guyana i løpet av juni 2019.

Der blir det oppskyting senere på sommeren.

ESA-samarbeid med norske bedrifter

Når EDRS er ferdig vil det bestå av relé-systemet EDRS-A på en separat satellitt, relé-satellitten EDRS-C, og egne bakkestasjoner i Redu i Belgia, Harwell i Sør-England, Weilheim i Sør-Tyskland, samt den italienske romorganisasjonen ASI sin bakkestasjon i Matera i Sør-Italia.

Kommandoer fra jorda og opp til satellitter i lav jordbane kan også sendes via EDRS.

ESA samarbeider med private bedrifter, som her med Airbus, i blant annet byggingen av satellitter frem til at satellitten har blitt skutt opp, testet i bane, og er klar for kommersiell bruk.

ESAs samarbeid med det private næringslivet og industrien i Europa tar sikte på å maksimere nytten for alle partnerne i samarbeidet, minske investeringsrisikoen, og svare raskt på etterspørsel i markedet.

Flere norske bedrifter har samarbeidet med ESA gjennom romorganisasjonens mange utviklingsprogrammer. Her er 10 av disse bedriftene og hva de har gjort sammen med ESA.