Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Grand Challenge Initiative - Cusp skal skyte opp 11 sonderaketter, flere av dem samtidig. Her vises banene i hvitt og målesonene i rødt.
Andøya Space Center

Bruker farge for å forske på romværet

To amerikanske sonderaketter skal bruke fargestoffer for å se strøm av partikler høyt i atmosfæren. Sonderakettene skytes opp fra Andøya i mars 2018.

De to sonderakettene hører til NASA-prosjektet Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment, eller AZURE.

Nordlyset og romværet kan forstyrre satellitter og annen romteknologi som det moderne samfunnet er mer og mer avhengig av.

Men det er fortsatt mye ved nordlyset og romværet som er ukjent. Derfor skal AZURE undersøke strømmen av elektrisk ladde partikler i to områder av ionosfæren, fra 90 til 150 og fra 150 til 500 kilometer over bakken.

Her splitter sollyset ulike forbindelser til negativt ladde elektroner og positivt ladde molekyler, som senere finner sammen igjen når det blir mørkt. Dermed er strømmen av partikler spesielt turbulent og kompleks.

Skal følge strømmen av partikler

De to sonderakettene vil skyte ut trimetylaluminium og en blanding av barium og strontium i en høyde av fra 115 til 150 kilometer over bakken.

I tillegg til å være sterkt synlige blir disse forbindelsene elektrisk ladd i sollys. (Fargeskyene er ikke med på illustrasjonen øverst i artikkelen.)

Ved å spore bevegelsene til disse fargeskyene og måle deres posisjoner, vil forskerne kunne følge både den vertikale og horisontale strømmen av partikler høyt oppe i ionosfæren.

Dette vil kunne øke kunnskapen om blant annet effekten av energien som nordlyset har med seg inn i jordas atmosfære, og hvor og hvordan denne energien slippes løs.

Fargestoffene vil ikke være skadelig for folk på bakken. De to sonderakettene skal også måle temperatur og tetthet i ulike høyder av ionosfæren.

Et stort internasjonalt prosjekt

AZURE er en del av prosjektet Grand Challenge Initiative - Cusp som skal skyte opp i alt 11 sonderaketter, flere av dem samtidig, fra åtte ulike prosjekter innen forskning på nordlys og romvær.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De to sonderakettene i AZURE gjøres klar av NASA-personell for oppskyting ved Andøya Space Center.</para></section>

De to sonderakettene i AZURE gjøres klar av NASA-personell for oppskyting ved Andøya Space Center.

Dette er det største forskningsprosjektet med sonderaketter noensinne. Sonderakettene skal skytes opp fra Andøya Space Center og Ny-Ålesund på Svalbard mellom 2018 og 2020.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Andøya Space Center, NASA, den japanske romorganisasjonen JAXA, Clemson University, Dartmouth College, University of Alaska, University of Iowa og Universitetet i Oslo, og ledes av Jøran Moen ved Universitetet i Oslo og Kolbjørn Blix ved Andøya Space Center.