Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Blogget om norsk skipsdeteksjon fra rommet

André Kuipers har blogget om NORAIS, som følger skipstrafikken fra romstasjonen. Den europeiske astronauten rapporterer om gode resultater.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

NORAIS-instrumentet har hatt sitt hjem i det europeiske laboratoriet Columbus på den internasjonale romstasjonen siden juni 2010.

Her mottar instrumentet signaler fra antikollisjonssystemet AIS (Automatic Identification System), som alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha ombord.

De fleste land har mottakere for AIS-signaler langs kysten for å holde øye med skipstrafikken i sine farvann. Men ved å spore AIS-signaler fra rommet vil man kunne se skip som befinner seg langt fra land i alle hav over hele verden.

Kan se 22 000 skip per dag

Tidligere i mai skrev den europeiske astronauten André Kuipers i sin blogg fra rommet om NORAIS-instrumentet.

- På gode dager har NORAIS kunnet motta rundt 400 000 skipsposisjoner fra mer enn 22 000 individuelle skip i farvann over hele verden, rapporterer Kuipers.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

NORAIS er utviklet og bygget av Forsvarets forskningsinstitutt i samarbeid med Kongsberg Seatex. Instrumentet opererer for det meste automatisk og får ukentlige instruksjoner fra det norske operasjonssenteret&nbsp; N-USOC i Trondheim.

Sterkt forbedret skipsdeteksjon

Instrumentet ble oppgradert i januar 2012, og analyser viser nå at instrumentet har blitt kraftig forbedret.

- Antallet signaler og skip som instrumentet har kunnet spore har økt sterkt, spesielt i områder med høy skipstrafikk, som Middelhavet, Mexicogulfen og Øst-Asia, skriver den europeiske astronauten fra romstasjonen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Både Andre Kuipers og gruppen bak NORAIS-instrumentet, VESSEL Identification System team, ledet av Forsvarets forskningsinstitutt, er godt fornøyd med resultatet. En ny oppdatering av NORAIS er allerede under forberedelse.

NORAIS-instrumentet og den norske AIS-satellitten AISSat-1 er norsk pionerarbeid for sporing av skipstrafikk fra rommet.

Du kan lese mer om NORAIS og AISSat-1 her:

God skipskontroll fra romstasjonen, Norsk satellitt innfrir