Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Hos ESA utformes og planlegges romsonder og satellitter i møterom spesielt laget for dette. Foto: ESA/G. Schoonewille
ESA/G. Schoonewille

Bli student hos ESA - fra hjemmekontor

Den europeiske romorganisasjonen ESA søker studenter til internships.

Den europeiske romorganisasjonen ESA har mange muligheter for studenter og nyutdannete.

Utplassering for studenter er en av de faste mulighetene hos romorganisasjonen, Nå er det ny søknadsrunde og norske studenter kan bli med.

Er du for eksempel interessert i nærgående asteroider som kan være en fare for jorda? Søk på utplassering til senteret ved ESA som koordinerer arbeidet med å overvåke og varsle om slike himmellegemer.

Eller hva med å lære opp astronauter i geologi og jobbing i huler?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Pangaea, geologiskolen for romfarere, studerte måneliknende bergarter i Lofoten i 2019. Foto: ESA/S. Sechi</para></section>

Pangaea, geologiskolen for romfarere, studerte måneliknende bergarter i Lofoten i 2019. Foto: ESA/S. Sechi

Er du heller interessert i pedagogikk, kan kanskje utplassering i utdanningsprosjektet CESAR være aktuelt?

Mulighetene og fagfeltene hos ESA er mange. De ledige studentplassene (med søknadsskjema) finner du på jobbsidene til ESA her. Bruk søkeordet "intern" for å se alle studentplassene.

De fleste er innen naturvitenskap, ingeniørvitenskap og datavitenskap, men der er også plasser innen samfunnsvitenskap, administrasjon og ledelse. Studentplassene hos ESA varer fra tre til seks måneder.

Digital veiledning og møter

I år kommer de fleste av studentplassene hos ESA til å skje fra hjemmekontor. Det betyr at studentene som blir valgt ut vil jobbe sammen med veilederen sin og andre ved ESA over internett og kommunisere digitalt med dem.

Kun noen få studentplasser, for eksempel der det trengs tilgang til spesielle laboratorier, vil kreve reising.

For å kunne søke på studentplassene må du være borger av et av ESAs medlemsland, som omfatter Norge.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Space Debris Office ved ESOC-senteret i Tyskland er en del av ESAs Space Safety Program. Foto: ESA</para></section>

Space Debris Office ved ESOC-senteret i Tyskland er en del av ESAs Space Safety Program. Foto: ESA

ESA foretrekker studenter som holder på med det siste eller nest siste året av mastergraden sin, eller tilsvarende. Du bør søke på de plassene som ligger nærmest opptil fagene eller graden du har tatt.

I søknadsbrevet må du også skrive hvorfor du søker på akkurat den studentplassen. Her ønsker ESA å se motivasjon, interesse og entusiasme, i en tydelig og kortfattet søknad.

Alle spørsmålene i søknaden bør svares på, fordi dette er informasjon som romorganisasjonen trenger for å vurdere søkerne. Mer informasjon om søkeprosessen finner du her

Søknadsfristen er 10. desember 2020.

Inspirerer til jobb i rombransjen

- Jeg var så heldig å få jobbe som virtuell intern ved ESAs Space Debris Office i Tyskland fra september i år. Der arbeidet jeg med å modellere hvilken effekt det nye amerikanske radarsystemet Space Fence 2.0 vil ha for hvordan vi unngår kollisjoner med romsøppel for satellitter, sier Edvard Foss, masterstudent i Elektronisk Systemdesign og Innovasjon ved NTNU.

Han kombinerte den virtuelle utplasseringen hos ESA med normal progresjon med studiene og en halv arbeidsstilling ved ESAs Business Incubation Centre i Danmark.

- Dataprogrammer som GitLab, Teams, Discord og Skype sørget for at det fungerte meget bra å være virtuell intern hos ESA. Alle ved romorganisasjonen var svært tilgjengelige. Hadde jeg spørsmål i helger eller på kvelder, fikk jeg likevel hjelp med en gang, sier Foss.

Før han søkte på studentutplassering hos ESA var han i dialog med romorganisasjonen om å ta en masteroppgave relatert til ESAs aktiviteter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Edvard Foss var utplassert masterstudent fra NTNU ved ESAs ESOC-senter i Tyskland i 2020. Foto: E. Foss</para></section>

Edvard Foss var utplassert masterstudent fra NTNU ved ESAs ESOC-senter i Tyskland i 2020. Foto: E. Foss

- Det viktigste er kanskje å sette seg inn i hva som skjer hos ESA før du søker, og dreie en masteroppgave mot dette. Det er også viktig at du kun søker på én stilling, sier Foss.

Utplasseringen hans gikk derfor fint å kombinere med masteroppgaven, noe som har vært en utfordring for norske interns tidligere.

- Jeg fikk mye frihet og vi hadde mange spennende diskusjoner om designvalg og løsninger relatert til masteroppgaven min. Oppholdet var helt supert, og veilederne mine hos ESA ønsket veldig gjerne å holde kontakten senere utover oppgaven, sier Foss.

- Har du tenkt på å ta et internship i løpet av studiene, er dette en gyllen anledning til å se hva rombransjen og ESA har å by på, hvor det også finnes flere muligheter for nyutdannete studenter senere, sier Vinje Tanillo.

Hvordan du får deg jobb i rombransjen kan du lese mer om det her.

Kontakt

Marianne Vinje Tantillo – Sektoransvarlig, ESA og internasjonalt samarbeid – Norsk Romsenter – 988 82 638 – marianne.vinje.tantillo@spaceagency.no

Edvard Foss – Masterstudent ved NTNU – edvard.foss@outlook.com