Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Solar Orbiter skal undersøke solvinden og solas poler. Norske forskere og norsk industri er med på den nye solsonden. Illustrasjon: ESA
ESA

Bli med på oppskytingen av ny solsonde!

Er du interessert i rommet og aktiv på sosiale medier? Søk før 13. januar!

Den europeiske romorganisasjonen ESA inviterer publikum som er interessert i romfart og romforskning, og er aktive på sosiale medier, til å være med på oppskytingen av solsonden Solar Orbiter.

Denne romsonden skal forske på sola, og da spesielt på solas polområder, som ingen har sett bilder av før.

Også solvinden, strømmen av partikler som sola hele tiden sender ut, og som blant annet skaper romværet og nordlyset, skal undersøkes av Solar Orbiter.

Norske solforskere er helt i verdensklasse på sitt felt, og flere av dem skal bruke dataene fra Solar Orbiter i sitt arbeid. Du kan lese mer om det her.

 

Før oppskytingen får 40 romentusiaster som er aktive på sosiale medier komme til ESAs kontrollsenter i Darmstadt i Tyskland for å se hva som skjer under en så stor oppskyting som dette blir.

Og ikke minst får deltakerne møte og bli kjent med andre som også har en stor interesse for rommet og sosiale medier.

Men vil du bli med, må du skynde deg og søke. Søknadsperioden åpner fredag 10. januar 2020 og varer kun frem til klokken 12 norsk tid mandag 13. januar.

Følg med på ESAs nettsider for å se når søknadssiden kommer opp før den 10. januar.

Omvisning, forelesninger og forskere

Sammenkomsten finner sted 5. og 6. februar 2020 i ESAs kontrollsenter i Darmstadt i Tyskland.

Her blir det blant annet

  • Omvisning med guide på senteret.
  • Møte med lederen og andre i gruppen som skal styre solsonden Solar Orbiter.
  • Møte med forskerne og ekspertene som skal jobbe med Solar Orbiter.
  • Spesielle forelesninger innen forskning på sola, romvær og romsøppel.
  • Pressekonferanse sammen med media før oppskytingen.

Dette ser ESA etter hos søkerne

Alle som er bosatt i ESAs medlemsland (som Norge), ESAs samarbeidsland, EUs medlemsland, land som er med i samarbeidet om den internasjonale romstasjonen, og Argentina og Australia, kan søke.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Solar Orbiter pakkes ut etter transport til oppskytingsbasen på Cape Canaveral i Florida. Foto: ESA/NASA</para></section>

Solar Orbiter pakkes ut etter transport til oppskytingsbasen på Cape Canaveral i Florida. Foto: ESA/NASA

Søkerne bør

Bruke en eller flere sosiale medier aktivt for å dele informasjon til sitt eget publikum.

  • Produsere eget innhold med jevne mellomrom, ved hjelp av ulike former for multimedier.
  • Ha potensial til å nå et stort antall mennesker ved hjelp av ulike digitale plattformer. 
  • Ha et publikum som er forskjellig fra dem som typisk følger tradisjonelle nyhetsmedier og/eller ESA på sosiale medier.
  • Ha tidligere poster og innhold som er godt synlig, respektert og mottatt.
  • Følge en eller flere av ESAs kanaler på sosiale medier.

Ble holdt i Tromsø i fjor

For å kunne bli med på møtet må du også ha fylt 18 år den 5. februar 2020.

De som blir tatt ut vil få en invitasjon på epost før 14. januar.

Deltakerne må selv betale for reisen til og fra Darmstadt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nordlysjegerne fikk foredrag og omvisning på Kongsberg Satellite Services sine kontorer i Tromsø. Foto: ESA/J. Makinen</para></section>

Nordlysjegerne fikk foredrag og omvisning på Kongsberg Satellite Services sine kontorer i Tromsø. Foto: ESA/J. Makinen

Følg @Social4Space, @esaoperations og @esascience på Twitter for flere nyheter. Emneknaggene for møtet er #SolarOrbiter og #WeAreAllSolarOrbiters.

Har du spørsmål om møtet, send en epost til esoc.communication@esa.int eller en tweet med en av de to emneknaggene.

I fjor inviterte ESA og Norsk Romsenter romentusiaster på sosiale medier til å møtes i Tromsø. Da var temaet nordlys og romvær. Du kan lese mer om hva Nordlysjegerne gjorde her.