Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Oppskyting av sonderakett i studentprogrammet REXUS i 2012 fra Kiruna i Sverige. Foto: REXUS
REXUS

Bli med på høytflyvende studentforsøk!

Er du student og vil gjøre forsøk i atmosfæren? Da kan du søke om oppskyting med ballong eller rakett hos ESA.

Det er den svenske Rymdstyrelsen og den europeiske romorganisasjonen ESA som inviterer studenter til å skyte opp forsøk med rakett eller ballong. Programmet heter Rocket/Balloon Experiments for University Students, eller REXUS/BEXUS.

Både ballongene og rakettene skal skytes opp fra ESAs romsenter Esrange i Kiruna i Nord-Sverige.

Programmet skal gi universitetsstudenter erfaring med å planlegge, bygge, utføre og analysere sitt eget romprosjekt. Det vil bli nyttig kunnskap for dem som senere ønsker å jobbe med romforskning eller i romindustrien.

Velges ut som "ekte" romprosjekter

Studenter som ønsker å delta i REXUS/BEXUS-programmet må først sende inn en søknad som beskriver eksperimentet som skal bygges og skytes opp. Alle universitetsstudenter fra ESAs medlemsland eller samarbeidsland kan søke. (Norge er fullt medlem i ESA.)

Fristen for å sende inn søknad til oppskytingsprogrammet er 13. oktober 2014. Mer informasjon om hva som må være med i prosjektbeskrivelsen og hvilken nettside du sender inn søknaden på finner du her (se menyen til høyre på siden).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oppskyting av studentforsøk med atmosfæreballong i programmet BEXUS fra Kiruna i Sverige i 2012. Foto: BEXUS</para></section>

Oppskyting av studentforsøk med atmosfæreballong i programmet BEXUS fra Kiruna i Sverige i 2012. Foto: BEXUS

Etter at søknadsfristen er gått ut vil Rymdstyrelsen og ESA velge ut de 15 mest lovende forsøkene. Studentgruppene bak disse prosjektene vil bli invitert til en workshop på ESAs ESTEC-senter i Nederland 2. til 4. desember 2014.

Der skal studentgruppene presentere prosjektene sine for et dommerpanel, og opp til 10 prosjekter vil bli tatt ut til oppskyting. Disse gruppene må så bygge eksperimentet sitt. På samme måte som i et ekte romprosjekt skal studentene sende inn rapporter over fremgangen til prosjektet.

I løpet av prosjekttiden får studentene også oppfølging og råd fra eksperter ved ESA, Rymdstyrelsen, den tyske romorganisasjonen DLR og tyngdeeksperimenttårnet ZARM.

Oppskytingene skal gjøres med:

BEXUS 20 og 21. Dette er to ballonger for atmosfæreforsøk som skal skytes opp i løpet av høsten 2015. Ballongene vil gå opp i til en høyde av 25 til 30 kilometer i stratosfæren og fly der i 2 til 5 timer. Hver ballong kan ta fra 40 til 100 kilo med forsøk.

REXUS 19 og 20, to sonderaketter som skal skytes opp våren 2016. De vil nå en høyde på 75 og 90 kilometer opp i mesosfæren. Rakettene vil kun fly i 5 minutter, men 2 minutter vil ha redusert tyngdekraft som kan brukes til forsøk. Hver sonderakett kan ta med seg opp til 40 kilo eksperimenter.

Norske studenter med vannforsøk

Studentene som har vært med på REXUS/BEXUS-programmet har vært fornøyd med deltakelsen. I en anonym spørreundersøkelse svarte mer enn 95 prosent av 163 deltakere at programmet hadde gitt dem mer innsikt i hvordan romprosjekter utføres og hvilken kunnskap og evner som trengs for å gjøre dette.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Raketten som skal ta studentforsøkene i REXUS 2014 opp i atmosfæren settes sammen i Kiruna for oppskyting. Foto: REXUS</para></section>

Raketten som skal ta studentforsøkene i REXUS 2014 opp i atmosfæren settes sammen i Kiruna for oppskyting. Foto: REXUS

83 prosent mente også at deltakelsen i REXUS/BEXUS var relevante for deres videre karrierevalg. Like mange av studentene anså programmet som et springbrett for karrieren, eller mente det ville bli det i fremtiden.

Norske studenter har vært med på REXUS/BEXUS-oppskytingene. I 2009 skjøt studenter fra Universitetet i Bergen sammen med studenter fra Universitet i Oulu i Finland opp prosjektet Nordic Ionospheric Sounding rocket Seeding Experiment, eller NISSE.

Dette forsøket spredte 8 kilo vann ut i 90 kilometers høyde for å undersøke hvordan sonderaketter og EISCAT-radarantennene i Norge, Sverige og Finland kan brukes til kjemiske forsøk i ionosfæren, som er der nordlyset oppstår.

For å lese mer om NISSE og de andre REXUS/BEXUS-forsøkene som har blitt skutt opp, klikk her.