Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA BIC

Bli med på Nordic Launch!

Skal gjøre det lettere for oppstartsbedrifter å få finansiering.

Nordic Launch er et program som skal gjøre det lettere for oppstartsbedrifter å få finansiering til utvikling av nye tjenester, materialer eller produkter som kan anvendes i romindustrien, eller tjenester basert på bruk av satellittdata eller teknologi fra rommet til bruk på jorda.

Programmet skal gjøre oppstartsbedriftenes idé mer moden for å søke seg til for eksempel et av den europeiske romorganisasjonen ESAs Business Incubation Centres som finnes over hele Europa, deriblant på Kjeller utenfor Oslo.

Nordic Space Launcher går over tolv dager og starter 15. august 2022. Det begynner med seks digitale dager i regi av ESA BIC Danmark.

Her vil fra 30 til 40 nordiske oppstartsbedrifter konkurrere for å bli med videre på den norske fysiske delen av programmet, som ender med deltakelse og presentasjon på den internasjonale romkonferansen Spaceport Norway.

Søknadsfristen for å være med på Nordic Launch er 20. mai 2022. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.

Både nye og etablerte entreprenører

- Dette er en unik mulighet for både studentgrupper som har en oppstartsidé og entreprenører som allerede har etablert en oppstartsbedrift til å få hjelp for å komme i posisjon overfor aktører i romindustrien, ESA og andre investorer, sier Jo Bjørnstad, senior forretningsutvikler ved Kjeller Innovasjon.

I Nordic Launch vil rundt 10 norske oppstartsbedrifter få hjelp til å utvikle både den teknologiske og forretningsmessige siden av idéen sin, få adgang til ESAs romeksperter og knytte kontakter med de andre nordiske og baltiske deltakerne i programmet.

- Nordic Launch skal hjelpe til med å modne idéene til oppstartsbedrifter som ønsker å søke seg til for eksempel ESA BIC, og gi dem en mulighet til å møte industrien og investorer på Spaceport Norway, sier Bjørnstad.

På denne konferansen samles fra 300 til 400 representanter fra romindustrien, romorganisasjonene, beslutningstakere, entreprenører, investorer og studenter. Nordic Launch-deltakerne vil få mulighet til å presentere sin idé på årets Spaceport Norway som holdes den 25. og 26. oktober i Oslo.

Få innpass i inkubatorprogram

ESA har et Business Incubator Centre (BIC) i Norge som støtter utviklingen av ny teknologi og nye produkter og tjenester relatert til eller basert på romvirksomhet. Men nåløyet for å komme gjennom og få plass i dette inkubatorprogrammet er trangt.

- Nordic Launch skal hjelpe til med dette, for å bli kunne bli tatt opp i ESA BIC-programmet må oppstartsbedriftene ha fått kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge, sier Bjørnstad.

ESA BIC-programmet hjelper til med videre utvikling av idéen over ett år og speiler kommersialiseringstilskuddet fra Innovasjon Norge med opp til 50 000 euro.

- Vi håper derfor at så mange oppstartsbedrifter som mulig vil være med på Nordic Launch slik at de lettere kan modne og forberede idéene sine til å søke til finansieringsmuligheter som ESA BIC Norway, sier Bjørnstad.

Norsk Romsenter er med

- Med Nordic Launch håper vi å nå ut til et bredere spekter av nyetablerte oppstartsbedrifter som har lyst til å bli bedre kjent med rombransjen, men som ikke helt vet hvordan de skal gjøre det, sier Rune Sandbakken, fagsjef innen satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter støtter det nye programmet gjennom å bidra med presentasjoner, mentortjeneste og annen faglig assistanse til oppstartsbedriftene som kommer med. Norsk Romsenter støtter også Spaceport Norway, som er den største romindustrikonferansen i Norden.

- Nordic Launch vil være en god måte for oss å komme i kontakt med ulike oppstartsbedrifter på, hjelpe dem opp og frem slik at de kan finne den økonomiske støtten de trenger for å utvikle idéene sine videre, sier Sandbakken.

Ny dimensjon og gjennomslagskraft

Norsk Romsenter har vært med på programmene som ESA BIC Norway har hatt to ganger tidligere med norske oppstartsbedrifter.

- Det har vært et godt hjelpemiddel for å nå ut til flere av de aller minste oppstartene som gjerne er i en veldig sped begynnelse. Det har også vært nyttig for Norsk Romsenter å bli kjent med disse bedriftene og se hvilke spørsmål og problemstillinger de har til oss og den etablerte rombransjen, slik at vi lærer hva som er relevant for dem i en tidlig fase, sier Sandbakken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Landbruksroboten AX1 fra Kilter reduserer bruken av sprøytemidler med opptil 95 prosent. Den er utviklet med støtte fra blant annet ESA BIC Norway. Foto: Kilter</para></section>

Landbruksroboten AX1 fra Kilter reduserer bruken av sprøytemidler med opptil 95 prosent. Den er utviklet med støtte fra blant annet ESA BIC Norway. Foto: Kilter

Nordic Launch er et samarbeid mellom ESA BIC-sentrene i de nordiske og baltiske landene for å bedre koordinasjonen og effekten av programmet. Det vil også gi deltakerne muligheten til å knytte kontakter med kolleger i flere land.

- Vi tror det nye nordisk-baltiske samarbeidet, samt deltakelse på en så stor internasjonal konferanse som Spaceport Norway, vil gi akseleratorprogrammet en ny dimensjon og større gjennomslagskraft, sier Sandbakken.

Arrangementet er finansiert av Viken Fylkeskommune, og gjennomføres av Kjeller Innovasjon og ESA BIC Norge, i samarbeid med ESA BIC i Sverige, Danmark, Finland og Estland.

Kontakt

Jo Bjørnstad – Senior forretningsutvikler – Kjeller Innovasjon – 976 63 956

Rune Sandbakken – Fagsjef, satellittkommunikasjon – Norsk Romsenter – 979 85 122