Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
iStock

Arctic Surveillance Program

 Programsamarbeid om nasjonal satellittbasert overvåking.

Kystverket, Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Norsk Romsenter formaliserte 4. mai 2023 programsamarbeidet Arctic Surveillance (ASP) for utvikling av nasjonale kapasiteter innen satellittbasert overvåking.

Samarbeidet skal sikre en helhetlig tilnærming til myndighetsbehovet for satellittbasert overvåking, i første omgang maritim overvåking.

Programmet skal videre støtte opp under nasjonale brukerbehov relatert til maritim overvåkning, utvikle nasjonal romindustri, og støtte nasjonale aktører og FoU-initiativer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>F.v.: Christian Hauglie-Hanssen (Norsk Romsenter), Arild Saga (Forsvaret), Kenneth Ruud (FFI) og Einar Vik Arset (Kystverket)</para><para> </para></section>

F.v.: Christian Hauglie-Hanssen (Norsk Romsenter), Arild Saga (Forsvaret), Kenneth Ruud (FFI) og Einar Vik Arset (Kystverket)

 

De fire etatene er representert både i felles programkontor og i styringsgruppen for programsamarbeidet. Programstyret og programkontoret vil bli ledet av Norsk Romsenter.

Kontakt: Kjersti Moldeklev, sektoransvarlig maritim Norsk Romsenter, +47 91314517