Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Tyngdefeltsatellitten GOCE viser at så mye is har forsvunnet fra Vest-Antarktis at jordas tyngdefelt har endret seg lokalt. Grafikk: DGFI/Planetary Visions
DGFI/Planetary Visions

Antarktisk issmelting synes i jordas tyngdefelt

GOCE viser at issmeltingen i Vest-Antarktis er så stor at den kan måles i jordas tyngdefelt. Det vil gi mer nøyaktige isdata.

Siden 2009 har mengden is som har forsvunnet fra Vest-Antarktis blitt tredoblet hvert eneste år. Fra 2011 til 2014 krympet denne delen av iskappen med 125 kubikkilometer årlig.

Det er så store endringer i ismassene at det synes i målingene til den europeiske satellitten GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) som kartla jordas tyngdefelt fra 2009 til 2013.

Endringene størst ved Pine Island og Thwaites

Data fra GOCE målt fra november 2009 til juni 2012, kombinert med data fra den amerikansk-tyske tyngdefeltsatellitten GRACE, viser tydelige forandringer i tyngdefeltet i Vest-Antarktis.

Endringene er størst ved Pine Island-breen, Thwaites-breen og Getz-ismassen i Vest-Antarktis. Det er også her den europeiske issatellitten CryoSat og andre målinger viser at smeltingen skjer raskest på det frosne kontinentet.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Dyq6kGKPQ5g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Den amerikanske-tyske tyngdefeltsatellitten GRACE har målt jordas tyngdefelt i 10 år for å kunne se endringer over tid. Oppløseligheten på disse målingene er likevel ikke høy nok til å oppdage lokale forandringer.

Men det kan dataene til GOCE. Derfor kombinerte forskere fra Geodetic Research Institute og Münchens Tekniske Universitet i Tyskland, Delfts Tekniske Universitet i Nederland, og Jet Propulsion Lab i USA data over tyngdefeltet i Vest-Antarktis fra de to satellittene.

Resultatene viser altså at de siste års issmelting har satt sitt preg til og med på jordas tyngdefelt.

Gjør ismålinger mer nøyaktige

Dataene fra GOCE har blitt brukt til å lage den så langt mest nøyaktige modellen over jordas tyngdefelt, kalt geoiden. Det varierer over hele jorda, spesielt ved fjellkjeder og store havdyp.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den første geoiden dannet av tyngdefeltsmålinger av jorda fra GOCE. Grafikk: ESA</para></section>

Den første geoiden dannet av tyngdefeltsmålinger av jorda fra GOCE. Grafikk: ESA

Geoiden er helt nødvendig for å kunne gjøre korrekte høydemålinger, noe som er viktig ved alle former for konstruksjon og utallige vitenskapelige anvendelser, blant annet bestemmelsen av grensen mellom jordskorpen og mantelen, og tettheten til den øvre atmosfæren.

Nøyaktig høydemålinger er også helt nødvendig for å kunne måle havnivå og tykkelse av is. Dermed vil de nye dataene fra GOCE gjøre at forskerne kan måle isen i polområdene med enda større nøyaktighet enn før.

- Vi jobber nå med å analysere GOCEs data av hele Antarktis, sammen med dataene fra CryoSat vil de gi oss et enda tydeligere bilde av hvordan ismassene forandrer seg, sier Johannes Bouman ved Geodetic Research Institute i Tyskland og en av forskerne bak de nye resultatene.

Du kan lese mer om GOCE og bruken av geoiden her.