Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Norge sett fra rommet om natten. Foto: NASA/ESA
NASA/ESA

Amerikansk oppstartsnettverk søker norske bedrifter

Techstars har nytt akselerator-program som norske firmaer kan bli med på.

Techstars er et stort amerikansk nettverk som gir hjelp til lovende oppstartsbedrifter.

Dette nettverket setter oppstartsbedriftene i kontakt med mentorer, entreprenører, investorer, selskaper og andre som kan gi verdifull hjelp og støtte til oppstartsbedriftene.

Nettverket har også sitt eget akselerator-program, som blant annet spisser ideer, gir teknisk og ingeniørmessig assistanse, og kontakt med mentorer og andre i Techstars-nettverket.

Nå åpner Techstars et akselerator-program for oppstartsbedrifter i Norge.

Det nye programmet heter Techstars Allied Space Accelerator og fokuserer på nestegenerasjons romteknologi og den kommersielle romindustrien.

Trenger ikke flytte til USA for å delta

I likhet med andre akselerator-programmer hos Techstars varer Techstars Allied Space Accelerator i 13 uker. Men i dette spesielle programmet trenger oppstartsbedriftene ikke flytte til en av Techstars avdelinger USA for å delta.

I stedet kan de være med på virtuelt vis over internett og tre ukelange besøk i USA. Her vil oppstartsbedriftene få møte mentorene i programmet og andre støttespillere.

Fokuset til Techstars Allied Space Accelerator omfatter blant annet farer fra rommet, analyse av romdata, kommunikasjonsteknologi, kunstig intelligens og satellitteknologi.

Også andre felt innen den kommersielle romindustrien er aktuelle for akselerator-programmet.

I samarbeid med Norsk Romsenter

Techstars Allied Space Accelerator er et samarbeid mellom Techstars, det amerikanske luftforsvaret, det nederlandske forsvarsdepartementet, det norske forsvarsdepartementet og Norsk Romsenter.

- Dette er en fin mulighet for norske oppstartsbedrifter som vil raskt ut på det internasjonale markedet, sier Tyler Jones, prosjektleder innen satellitter ved Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Logoen til Techstars-nettverket og det nye oppstartsprogrammet Techstars Allied Space Accelerator, som norske bedrifter kan søke seg til. Grafikk: Techstars</para></section>

Logoen til Techstars-nettverket og det nye oppstartsprogrammet Techstars Allied Space Accelerator, som norske bedrifter kan søke seg til. Grafikk: Techstars

Gjennom Techstars store nettverk har norske oppstartsbedrifter her sjansen til å tiltrekke seg oppmerksomhet fra investorer over hele verden

- Vi vet at det spesielt innen den norske romindustrien er selskaper som ønsker seg et slikt internasjonalt løft, sier Jones.

Techstars er på Fornebu denne uken

Norsk Romsenter har vært med å utforme fokusområdene til akselerator-programmet og tilpasse dem til norske behov. Men utvelgelsen av oppstartsbedriftene som får bli med i programmet gjøres av Techstars.

Techstars samarbeider også med blant annet Equinor og Kongsberggruppen om akselerator-programmet Techstars Energy Accelerator.

De har demodag på Fornebu torsdag 5. desember 2019. Her viser oppstartsbedriftene som har vært med på Energy Accelerator-programmet frem sine produkter og ideer til investorer og selskaper. Ønsker du å besøke demodagen, klikk her.

Norsk Romsenter tilbyr flere muligheter for oppstartsbedrifter og etablerte selskaper i Norge. Det samme gjør den europeiske romorganisasjonen ESA gjennom sitt ESA Business Incubation Centre i Oslo, og andre muligheter for bedrifter.

Søknadsfrist 1. mars 2020

Techstars ser etter oppstartsbedrifter som kan håndtere både teknologiske eller ingeniørmessige, samt forretningsmessige eller markedsføringsmessige utfordringer.

Ideen må være utarbeidet allerede, gjerne med en prototype, samt forretningsmodell og markedsanalyse.

Fristen for å søke seg til programmet er 1. mars 2020.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Techstars er et nettverk for oppstartsbedrifter i USA og andre land. Nå inviterer de norske bedrifter til å søke. Grafikk: Techstars</para></section>

Techstars er et nettverk for oppstartsbedrifter i USA og andre land. Nå inviterer de norske bedrifter til å søke. Grafikk: Techstars

Selve programmet starter 8. juni 2020 og avsluttes med en demodag 3. september 2020.

Her vil mulige investorer og andre partnere være til stede. Akselerator-programmet vil trene oppstartsbedriftene for denne presentasjonen.

Programmet vil skje på engelsk. Du finner mer informasjon her.

Kontakt

Tyler Jones – Prosjektleder, satellitter - Norsk Romsenter – 941 32 846 - tyler.jones@spaceagency.no