Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Rapport om sårbarhet ved bruk av satellittnavigasjon

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur.

GNSS sa?rbarhetsrapport.2013.pdf