Publikasjoner

23.03.2017, 1,60 MB

Evaluering av industrielle ringvirkninger av norsk deltakelse i ESA-samabeidet.

9.08.2016, 954,16 kB

Evaluering av industrielle ringvirkninger av norsk deltakelse i ESA-samarbeidet.

1.03.2016, 7,89 MB

Rommet - et aktivitetshefte for barn som pdf med enkeltsider.

1.03.2016, 7,45 MB

Et aktivitetshefte om verdensrommet for barn fra fem til ti år. Dobbeltsider.

8.09.2015, 2,59 MB

Et lettlest utvalg av viktige områder innen norsk romvirksomhet. Første utgave av en publikasjon som planlegges å utgis hvert år.

11.05.2015, 1,25 MB

Evaluering av industrielle ringvirkninger av norsk deltakelse i ESA-samarbeidet 1985 – 2014.

29.04.2015, 1,90 MB
29.04.2015, 1,90 MB
8.12.2014, 1,35 MB

Brosjyre om Galileo og EGNOS om hvorfor det er viktig at Norge er med i Europas programmer for satellittnavigasjon.