Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sørpolen på Mars sett av Mars Express 25. februar 2015. Her er selve iskappen. Foto: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO
ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Ikke flytende vann under sørpolen på Mars likevel?

Kanskje skyldes de spesielle radarsignalene i stedet leirholdige mineraler.

Mars hadde store hav, vassdrag, mildere klima og tykkere atmosfære tidligere i sin historie. Kanskje var forholdene slik at liv utviklet seg på vår røde naboplanet.

Senere forsvant mye av vannet på Mars. I dag finnes det som grunnvann og vannholdige mineraler nede i bakken, og som is ved polene.

I 2018 tydet data fra den europeiske romorganisasjonen ESAs romsonde Mars Express på at det er store mengder flytende vann under isen på sørpolen på Mars.

Men nyere analyser viser nå at det kan være feil.

Dypfryste leirholdig mineral

Romsonder som Mars Express bruker blant annet radars til å se ned i overflaten av andre planeter, også gjennom is og stein. Ulike materialer reflekterer radarsignaler på ulik måte.

Under sørpolen på Mars så forskerne mange lyse radarsignaler under isen, som de tolket å være flytende vann.

Men en analyse av mer enn 44 000 radarsignaler fra sørpolen på Mars tatt over 15 år, viser mange liknende lyse flekker som studien fra 2018. Flere av disse signalene ligger så nær overflaten at vann ikke kan være flytende der.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Prikkene viser lyse radarsignaler på sørpolen på Mars registrert av Mars Express. Skyldes disse flytende vann eller leirholdige mineraler? Grafikk: ESA/NASA/JPL-Caltech</para></section>

Prikkene viser lyse radarsignaler på sørpolen på Mars registrert av Mars Express. Skyldes disse flytende vann eller leirholdige mineraler? Grafikk: ESA/NASA/JPL-Caltech

To forskergrupper begynte å undersøke hva slags materialer som kunne gi de lyse flekkene. De kom frem til at ulike typer leire, mineraler med metaller, og is som inneholder store mengder salt kunne gi slik radarsignaler.

En av forskergruppene tok for seg et leireholdig mineral som kalles for smektitt og som er vanlig på Mars.

De tok prøver av smektitt, frøs dem ned til minus 50 grader Celsius, som er omtrent temperaturen på sørpolen på Mars, og testet radarsignaler på dem.

Sammenliknet med mineralkart

De dypfryste smektittprøvene reflekterte radarsignaler omtrent helt som signalene fra sørpolen på Mars.

Forskerne undersøkte så data fra et instrument ombord på NASAs romsonde Mars Reconnaisance Orbiter som kartlegger mineralene på vår røde naboplanet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Isen på Mars' sørpol sett av NASAs banesonde Mars Reconnaisance Orbiter. Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/JHU</para></section>

Isen på Mars' sørpol sett av NASAs banesonde Mars Reconnaisance Orbiter. Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/JHU

Det viste seg at ved sørpolen på Mars finnes det mye smektitt, som kan være årsaken til de lyse radarsignalene som ble tolket som flytende vann.

Likevel vil det nok bli vanskelig å finne ut hva de lyse radarsignalene skyldes, uten å lande på sørpolen på Mars og grave ned i den kilometertykke iskappen.

Akkurat nå leter NASA nye rover Perseverance, blant annet ved hjelp av den norske georadaren Rimfax, etter spor av vann og liv på Mars.