Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Hvordan holde varmen på månen

Flere av de store romorganisasjonene ønsker seg tilbake til månen, men ingen har lyst å fryse.

Romorganisasjonene vil gjerne bygge en base for å forske på månen og resten av solsystemet, samt lære mer om hvordan mennesker kan overleve på andre himmellegemer.

Men siden månen ikke har atmosfære er det kaldt, skikkelig kaldt der. Helt ned i minus 170 grader.

Og fordi en natt på månen varer i 14 dager, er det kaldt og mørkt lenge av gangen. Hvordan skal fremtidens månefarere holde seg varme?

Månestøv suger til seg varme

Frem til nå har menneskelige månefarere holdt seg i lyset. Romfarerne i Apollo-programmet var på månen i bare noen dager hver og på steder med sollys.

Robotiske månefarerne har brukt kjernefysiske batterier til å holde varmen og instrumentene i gang under den lange månenatten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En fremtidig base på månen kan legges i tunneler gravd ut av lava som beskyttelse mot kosmisk stråling, meteoritter og den lave temperaturen. Grafikk: ESA</para></section>

En fremtidig base på månen kan legges i tunneler gravd ut av lava som beskyttelse mot kosmisk stråling, meteoritter og den lave temperaturen. Grafikk: ESA

Men kjernekraft er både dyrt, komplisert, og ikke minst farlig og utfordrende å skyte opp.

Derfor har den europeiske romorganisasjonen ESA utviklet et nytt konsept for å holde varmen på månen.

Nøkkelen er det fine støvet som dekker månens overflate. Månestøvet tar opp og holder på varmen fra sollyset når det er dag.

Ved månens ekvator har det blitt målt temperaturer over 100 grader i månestøv som ligger i direkte sollys.

Når den lange natten kommer og det eneste som lyser på himmelen er jorda og stjernene, mister månestøvet sakte varmen som har samlet seg opp gjennom dagen.

Samle sollys med speil

ESA planlegger å fokusere sollys ved hjelp av speil ned på spesialbehandlet månestøv for skikkelig å varme det opp i løpet av månedagen.

Når den lange månenatten kommer vil varmen i dette månestøvet være nok til å drive en generator som vil gi strøm til månefarerne.

- Vi har allerede utarbeidet konseptet i detalj, neste steg er å gjøre matematiske beregninger og simuleringer for å finne ut hvor mye varme som kan lagres og hvor mye strøm det vil gi, sier Moritz Fontaine ved ESA.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/amYK5voqLSk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Disse prøvene skal så føre frem til en modell som kan testes ut i praksis.

Månestøv kan også brukes til å dekke romfarernes boenheter for å beskytte dem mot kosmisk stråling, solstormer og mikrometeoritter. (Se videoen over.)

Du kan selv utforske månen på denne siden.