Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

På gjensyn, Apophis!

Folk har alltid vært redd for ting som ramler ned fra himmelen.

I science-fiction litteraturen har trusselen mot jorda fra asteroider og kometer, vært tema i bøker som "Rendezvous with Rama" (1973) og "The Hammer of God" (1993) av Arthur C. Clarke. Utover på 1990-tallet kom også erkjennelsen av at et stort nedslag ved Yucatan-halvøya i Mexico kan ha vært hovedårsaken til at dinosaurene forsvant. 

I 1995 utkom Duncan Steels populærvitenskapelige bok "Rogue Asteroids and Doomsday Comets", og to år senere kom Berkeley-professoren Walter Alvarez med sin bok "T. rex and the Crater of Doom", basert på mange års forskning. Hollywood gikk selvsagt i gang med å lage katastrofe-filmer om dette temaet. 1998 er det store film-året i denne sammenheng, med premiere på både "Deep Impact" og "Armageddon". Fra hjemlig forskning må selvsagt nevnes at det store Mjølnir-krateret i Barentshavet ble oppdaget og grundig kartlagt av norske forskere. I norrøn mytologi var Mjølnir hammeren til guden Tor.

Apophis

Den nærgående asteroiden Apophis ble oppdaget i 2004, og har forårsaket mange dramatiske overskrifter i aviser og på nettsider de siste femten årene. Asteroiden har en diameter på ca 350 meter, og et eventuelt nedslag vil ha store konsekvenser her på Jorda. Energien som utløses ved et slikt nedslag, ville vært en størrelsesorden større enn den største atombomben som er prøvesprengt. 

Like etter at Apophis var blitt oppdaget i 2004, varslet astronomene at den ville passere meget nær oss i 2029 og 2036, og det tok noen år før ytterligere observasjoner nullstilte risikoen for kollisjon med Jorda ved disse to passeringene. 

Faren over

En senere passeringen i 2068 har imidlertid lenge hatt en bitteliten mulighet for å ende med kollisjon. Men ikke nå lenger, for basert på ferske radarmålinger fra observatorene Goldstone i California og Green Bank i Vest Virginia, gikk NASA nylig ut med meldingen om at kollisjonssannsynligheten i 2068 nå er satt til null, og at Apophis vil holde seg på trygg avstand de neste 100 årene. Men vær forberedt på mye snakk om denne asteroiden i april 2029 – da kommer nemlig Apophis til å passere i omtrent samme høyde over Jorda som Telenor sine kommunikasjonssatellitter!  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Dette er radarbilder tatt av Apophis da den passerte jorda 8., 9. og 10. mars 2021. I 2029 kommer den tilbake og vil passere oss med en avstand på kun 32 000 km. Foto: NASA.</para></section>

Dette er radarbilder tatt av Apophis da den passerte jorda 8., 9. og 10. mars 2021. I 2029 kommer den tilbake og vil passere oss med en avstand på kun 32 000 km. Foto: NASA.

Kunnskapen om at det går mange nærgående asteroider der ute, brakte utvilsomt mer utrygghet inn i verden. Men målinger og beregninger har heldigvis vist at alle de store asteroidene man har oppdaget, kommer til å bomme i dette århundret, og dermed kan folk forhåpentligvis sove litt bedre om natten framover. Og på lengre sikt vil vi trolig kunne utvikle romteknologi som kan justere banen for virkelig farlige asteroider. Norge deltar i denne globale dugnaden gjennom ESAs Space Safety Programme.