Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Bli intern i ESA

Hvert år tilbyr ESA en lang rekke praksisplasser til norske studenter. Emilie Udnæs (22) valgte å ta permisjon fra sivilingeniørmasteren sin på NTNU for å bli intern på ESTEC.

Hvert år tilbyr ESA en lang rekke praksisplasser til norske studenter. Emilie Udnæs (22) valgte å ta permisjon fra sivilingeniørmasteren sin på NTNU for å bli intern på ESTEC. 

- Gjennom Romteknologifaget på NTNU ble jeg gjort oppmerksom på alle mulighetene som finnes innen romfart og romteknologi. Jeg leste om intern mulighetene på ESA sine nettsider og bestemte meg for å søke. I tillegg tenkte jeg det ville være en god mulighet for å hente inspirasjon til masteroppgaven, sier Emilie Udnæs.

Det praktiske

Fristen for å søke i år er 31. oktober og da vil man få svar innen slutten av februar. Emilie anbefaler å være tydelig på hvilke interesser man har og hvilke avdelinger man kunne tenke seg å jobbe for. Søknadsskjemaet og mer informasjon om mulighetene ligger på ESA sine nettsider. Et opphold som intern er typisk 3-6 måneder, hva man ønsker må spesifiseres i søknaden.

Emilie valgte å ta ett års permisjon fra NTNU for å få et så langt opphold som mulig på ESTEC, men noen velger å ta det som en del av masteren. Som intern i ESA får man utbetalt 600 euro (ca. 6000 kroner) hver måned. Dersom oppholdet er relatert til studiene, er det mulig å søke om Erasmus+ Placement stipend gjennom studiestedet.

Døråpner

En av fordelene ved å være intern på ESTEC er ifølge Emilie, at man blir kjent med mange mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner som deler en felles interesse for romteknologi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Omvisning på ESTEC</para></section>

Omvisning på ESTEC

- Jeg har lært utrolig mye om ulike områder innen romteknologi og romforskning som jeg ikke engang visste eksisterte. I tillegg jobber flere av de fremste ekspertene innen romteknologi her på ESTEC og det er virkelig en ære å få lov til å jobbe med dem og å ha en av dem som veileder. Det er en unik erfaring som virkelig har inspirert meg til videre studier og karrier, sier Udnæs.

Så hvis du er interessert i romteknologi, ikke nøl med å søke er Emilies siste oppfordring. Det kan virke tungvint rent praktisk ettersom det er i utlandet og prosesser er noe annerledes, men det er virkelig verdt alt strevet. Det vil gi en dypere forståelse for den europeiske romindustrien enn hva man kunne fått noe annet sted, i tillegg til et utrolig stort og verdifullt nettverk.

Les mer om mulighetene her