Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Åtte uker med romstudier

Per Høyland, Erik Falk-Petersen, Øystein Borgersen, Nini Berge, Johannes Norheim og Petter Evju Skanke deltok på årets Space Studies Program i Haifa i Israel. Her kan dere lese en rapport fra turen, skrevet av dem selv.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den norske kontigenten ved ISU i 2016. Fra venstre: Øystein Borgersen, Johannes Norheim, Nini Berge, Per Høyland og Erik Falk-Petersen. Foto: ISU.</para></section>

Den norske kontigenten ved ISU i 2016. Fra venstre: Øystein Borgersen, Johannes Norheim, Nini Berge, Per Høyland og Erik Falk-Petersen. Foto: ISU.

Øystein Borgersen, Johannes Norheim, Nini Berge, Per Høyland, Erik Falk-Petersen og Petter Evju Skanke deltok på Space Studies Program i Haifa i Israel i 2016, arrangert av International Space University. Her kan dere lese en rapport fra turen, skrevet av Per Høyland.

Hvor mye drivstoff trengs for å dytte den internasjonale romstasjonen ut av bane? Hvor mange planeter finnes det, og hvor mye koster det egentlig å sende mennesker ut i verdensrommet? Sist, men ikke minst, hvor lite søvn trenger fem norske deltakere over 8 uker på Space Studies Program?

Åtte uker med forelesninger, gruppearbeid, utflukter, kulturkvelder, maskerade, flere kulturkvelder, mingling med astronauter, seminarer og temauker - høres det fristende ut? Det syntes i hvert fall vi, så vi brukte like så godt hele sommeren på det.

Hva snakker vi om? Vi snakker om 100 mennesker fra 30 land, fra studenter til godt voksne, som ønsker å lære mer om verdensrommet fra nye innfallsvinkler. Her finnes alt fra ingeniører som “forhandler” om eiendomsrettigheter på Mars til kunstnere som bygger raketter. Denne sommeren skjer det hele på Technion, Israel Institute of Technology.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Feltbesøk til Israel Aerospace Industries. FOTO: ISU.</para></section>

Feltbesøk til Israel Aerospace Industries. FOTO: ISU.

SSP skytes opp med en forelesningsrekke over 4 uker. I denne perioden møtte vi blant annet astronautene Jeffrey Hoffman og Jessica Meir, samt ledende forskere, industriledere og forelesere. Dr. Buzz Aldrin stakk også innom, og stas var det. I fase to ble vi delt opp i ulike faggrupper, hvor vi fikk muligheten til å dykke litt dypere ned i ett spesifikt felt. Noen av oss fikk bryne seg på satelittapplikasjoner, andre i ingeniørkunst, astronomi eller politikk.   

De to siste ukene har vi jobbet iherdig med det som kanskje er det aller viktigste på SSP - det store gruppeprosjektet. Vi designer en gigantisk romstasjon, planlegger reiser til Mars, og prøver å finne ut hva vi skal gjøre med all informasjonen satellittapplikasjoner gir oss. Rapportene fra disse gruppeprosjektene vil være tilgjengelige på ISU sine nettsider.

Heftig begeistret er vi alle sammen, og retter en stor takk til Romsenteret og andre for at dere gjorde det mulig.

#DreamItLaunchIt

PS: Svare på innledningsspørsmålene får du på SSP 2017!

Fakta: International Space University (ISU), Strasbourg, arrangerer årlig Space Studies Program i samarbeid med ledende tekniske universitet verden over. Sommerprogrammet går over 8 uker, og dekker et bredt sett av fag og tilnærminger til romfart. Søknadsfristen for å sikre deg neste års beste mulige sommer er i januar 2017.