Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Para-astronaut

I det nye astronautopptaket til den europeiske romorganisasjonen ESA, ønsker ESA å velge ut en para-astronaut. Det vil si en astronaut med fysisk funksjonsnedsettelse, som ellers oppfyller kravene for å bli astronaut.

Mangfold og representasjon av alle deler av samfunnet er et stort fokus for ESA. Derfor ønsker de å åpne astronautopptaket til en del av befolkningen som tidligere ikke har hatt mulighet til å søke på jobben som astronaut.

Dette er første gang en para-astronaut skal velges, og første gang ESA starter et pilotprosjekt av denne typen og størrelsen.

Dermed er det ennå mye som er ukjent om hvordan en astronaut med fysiske funksjonsnedsettelser kan gjennomføre en romferd på en trygg og nyttig måte. Pilotprosjektet skal undersøke dette.

Personen som blir valg ut som para-astronaut vil bli integrert i ESAs gruppe av reserveastronauter. Para-astronautens oppgaver vil bli bestemt i mer detalj på et senere tidspunkt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En parastronaut er en astronaut med visse fysiske funksjonshemninger. Grafikk: ESA </para></section>

En parastronaut er en astronaut med visse fysiske funksjonshemninger. Grafikk: ESA 

I dette opptaket kan personer med følgende fysiske funksjonsnedsettelse søke om å bli para-astronaut:

- Mangler en eller begge føtter, på grunn av amputasjon eller som medfødt tilstand.

- Mangler ett eller begge ben under kneet, på grunn av amputasjon eller som medfødt tilstand.

- Har ben av ulik lengde, enten på grunn av skade eller som medfødt tilstand.

- Har en høyde lavere enn 130 centimeter.

Kravene til utdanning, arbeidserfaring, personlig egnethet, fysisk og psykisk helse vil ellers være de samme som for andre astronauter. Les mer om det her.

Pilotprosjektet kan lede til at listen over fysiske funksjonsnedsettelser for para-stronauter muligens utvides ytterligere.

Les mer om astronautopptaket

ESAs nettsider om astronautopptaket