Utlysning av midler til forprosjekter

15. mars 00:59

Innovasjon Norge søker nye fremtidsrettede prosjekter hvor satellittbasert data utnyttes som del av løsningen.

Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer. Dersom søknaden skal komme i betraktning må den være Innovasjon Norge i hende innen 15. mars 2018 kl 24.00.

Data og signaler fra satellitter blir stadig mer tilgjengelig. Bruk av informasjon fra satellitter skaper helt nye muligheter for samfunnsnyttige løsninger, økt konkurransekraft og verdiskaping. Dette kan gi mange gode prosjekter og nye forretningsmuligheter!

Innovasjon Norge setter derfor av midler til forprosjekter for utvikling av helt nye produkter, tjenester og løsninger som ikke finnes på markedet i dag, og hvor data og signaler fra satellitter utnyttes. De vil prioritere forprosjekter som de tror har gode muligheter for å bli realisert i et videre hovedprosjekt gjennom innovasjonskontrakter, miljøteknologiordningen eller innovasjonslån.

Les mer om utlysningen på Innovasjon Norges sider.