Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Space Dinner

Space Dinner – Romindustriens årskonferanse

Når

Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo
04. Februar 2020
12:00 - 21:00
Legg til i kalender

EN NY ROMSTRATEGI: ET VERKTØY FOR FREMTIDEN?

4. februar 2010. Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

Space Dinner er romindustriens årlige konferanse, etterfulgt av en middag. Konferansen legger til rette for dialog mellom industri, akademia og myndigheter på viktige temaer og utviklingstrekk i norsk rompolitikk.

Regjeringen har annonsert at en ny Stortingsmelding for romvirksomhet vil bli lagt frem før utgangen av 2019. Populært referert til som en ny «Romstrategi», markerer den startskuddet for en ny strategisk periode for norsk rompolitikk. Derfor synes det naturlig at temaet for årets Space Dinner blir «En ny romstrategi: et verktøy for fremtiden?».

NIFRO inviterer en rekke speakere for å presentere og diskutere innholdet i den nye romstrategien. 

Spørsmål vi ønsker å ta tak i inkluderer:-Hvilke føringer legger den for hva Norge skal gjøre fremover?-Er strategien ambisiøs nok?-Hva betyr den for norsk romindustri?-Legger den til rette for en konkurransedyktig norsk romsektor?

I tillegg vil vi invitere speakere som kan sette den norske romstrategien i en bredere internasjonal kontekst, ved å fortelle om globale og europeiske utviklingstrekk.

Mer info på NIFROs hjemmesider og i facebookarrangementet.