Romutlysning for Horizon 2020

16. november 09:00 - 16. november 16:30

Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge arrangerer Norsk Romsenter en informasjonsdag om romrelaterte elementer i EUs forskningsprogram Horizon 2020 og gir samtidig informasjon om andre romrelevante virkemidler nasjonalt og internasjonalt.

16. november arrangerer vi en informasjonsdag hos Norsk Romsenter hvor du får høre mer om mulighetene fra romsenterets, Forskningsrådets og Innovasjon Norges NCP-er (nasjonale kontaktpunkter) for Horizon 2020s forskjellige programmer, og fra Romsenterets egne fageksperter.

Vi gir dere muligheten til å diskutere utlysningene med NCP-er og fageksperter i spissede workshops, og dere får muligheten til en-til-en møter for å diskutere hvilke idéer dere har for søknader.

Les mer om informasjonsdagen og programmet her.