Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Operativt geokurs

Kurs og workshop om bruk av copernicusdata.

Når

25. September 2017
12:00 - 12:00
Legg til i kalender

EUs sitt jordobservasjonsprogram Copernicus, som skal være Europas øye mot jorden og hvor ESA utvikler Sentinel-satellittene og EU utvikler tjenestene. De første satellittene har vært oppe noen år og nye blir sendt opp med ennå flere muligheter for operativt bruk. Ettersom Norge har bidratt med en god del penger inn i prosjektet er disse dataene gratis for oss, er det på tide at vi begynner å se mulighetene og tar disse dataene i bruk. Copernicus-prosjektet er delt inn seks hovedbruksområder:

  • Atmosphere
  • Marine
  • Land
  • Climate
  • Emergency
  • Security

Denne workshopen vil ta for seg "Emergency" og "Security."  De andre temaene vil bli tatt opp i en ny workshop på NUSB den 18. til 20. oktober.

Med denne workshopen ønsker vi å samle alle interesserte som arbeider med beredskap og krisehåndtering, spesielt de som jobber med å fremskaffe og tilgjengeliggjøre geodata og kart i hektiske situasjoner. Gjennom workshopen skal en få kunnskap om henting av data, bearbeiding og konkret bruk i ulike situasjoner.

Studenter innen de aktuelle fagområdene er også velkommen.

Sted: Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, Heggedal i Asker.

Pris: 3600 NOK, eks. mva., inkl. kost og losji på NUSB. Det kan søkes Norsk Romsenter om dekning av kursavgiften dersom en ikke får dekket dette andre steder og har en god begrunnelse.

Søknad sendes til: guro.dahle.strom@spacecentre.no innen 15. september 2017.

Påmelding: Til NUSB innen 15. september

Dokumenter:

Informasjon til kursdeltakere

Invitasjon

Program

PS: det er et tak på 30 personer.