Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonalt informasjonsmøte om Copernicus

Norsk Romsenter arrangerer.

Når

13. Juni 2017
10:00 - 15:30
Legg til i kalender

1000-1010 Velkommen

1010-1200 Copernicus i EU

Komitéer, User Forum og Task-Force gruppe arbeid (Guro Dahle Strøm, NRS)

Copernicus-programmet (Dag Anders Moldestad, NRS)

 • Status rom- og kjernebakkesegment
 • Status kjernetjenester, arbeidsprogrammet 2018, og programmet 2019- 2020
 • Etter 2020 – forberedelser til nytt Copernicus program

Noen av de europeiske tjenestene  

 • Marine tjenesten (Bruce Hackett, MET)
 • Atmosfære tjenesten (Leonor Tarrason, NILU)
 • Maritim sikkerhet (Jan Petter Pedersen, KSAT)

1200-1245 Lunsj

1245-1430 Nasjonalt Copernicus program

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter – post 74 (Einar-Arne Herland, NRS)

 • Regler for midlene
 • Finansierte aktiviteter til nå

Nasjonalt bakkesegment – (Anja Strømme, NRS)

 • Status nasjonal portal, www.satellittdata.no
 • Operativ sanntidsprosessering av Sentinel data
 • Nasjonal digital elevasjonsmodell
 • Fellesprosessering

NVEs Copernicus aktiviteter, Eli Katrina Øydvin, NVE

Nasjonalt InSAR senter, Yngvar Larsen, NORUT

Copernicus anvendelser i miljøforvaltningen, Ellen Arneberg, Miljødirektoratet

1430-1500 Minglepause

1500-1510 Informasjon om neste utlysning i H2020 – (Terje Wahl, NRS)

1510-1530 Diskusjon – Q&A

Slutt kl 15.30 

Påmelding sendes til spacecentre@spacecentre.no innen 9. juni pga bestilling av lunsj. 

Møtet avholdes i Norsk Romsenters lokaler i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo.