Møte om nye muligheter innen jordobservasjon

12. desember 10:00 - 13. desember 17:30

Den Europeiske romorganisasjonen (ESA) og Norsk Romsenter (NRS) inviterer til møte tirsdag 12. og onsdag 13. desember 2017

for å presentere og diskutere muligheter og problemstillinger knyttet til satellittdata, maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI) og big data analyse. Vi ønsker at IT- industrien skal møte ESA, NRS og jordobservasjonsmiljøene for å diskutere muligheter for samarbeid og spinn-inn prosjekter. Fra ESA kommer Phi-lab, en nyopprettet avdeling som skal jobbe med nye fremtidsmuligheter.

Vi ser at ML + JO er i ferd med å ta av og kan ha stort potensiale

  • Mange miljøer i Norge har god kompetanse innen JO
  • Norge har kompetanse og interesse i AI generelt, og i AI applikert til JO
  • Norge vil utvikle spisskompetanse
  • ESA er i startgropen med disse aktivitetene, og vil støtte og akselerere kompetanseutvikling

For ESA vil målet med møtet derfor være å bli kjent med relevante norske miljø og få en oversikt over "State of the Art" knyttet til felles mål og aktiviteter for å:

Skape interesse for Jordobservasjonsdata og AI-ML i Norge Gi partnere muligheten til å jobbe med AI-ML og satellittdata Støtte utvikling av spiss-kompetanse i norske miljøer 

Påmelding til spacecentre@spacecentre.no innen 8. desember 2017. 

Agenda finner du her.

Møtene skal holdes på møterom Titan hos Norsk Romsenter, Drammensveien 165, Skøyen, Oslo.

Vennlig hilsen 

Dag Anders Moldestad og Guro Dahle Strøm