Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

International Space University

Executive Space Course

Når

Norsk Romsenter, Drammensveien 165, 0277 Oslo
Fra: 27. Mai 2024 08:00
Til: 31. Mai 2024 14:00
Legg til i kalender

Vil du vite mer om norsk og internasjonal romvirksomhet? Bli med på kurs hos Norsk Romsenter sammen og International Space University.

Kurset er en del av ISUs Executive Courses, som vanligvis holdes ved universitetets hovedsete i Strasbourg. I 2024 går dette kurset hos Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo.

Dette handler kurset om

Kurset til ISU gir deltakerne en tverrfaglig innføring i internasjonal romvirksomhet, og skal øke deres kunnskap om romsektoren i sin helhet.

Kurset har som mål å presentere bredden innenfor ulike fagretninger i rombransjen, samt å vise trender og forretningsmuligheter.

Slik skal kurset styrke deltakernes evne til å jobbe i romsektoren, dra større nytte av romteknologi, eller bidra til bransjen innenfor deres fagfelt.

Ikke minst skal kurset oppmuntre til nettverksbygging, både blant deltakerne og med ulike aktører i rombransjen.

Deltakere med variert bakgrunn

Kurset passer for deltakere fra mange yrkesmessige bakgrunner, uansett om du har teknisk eller ikke-teknisk bakgrunn.

Det omfatter blant annet investorer, entreprenører, ingeniører, offentlig ansatte og beslutningstakere, men også andre som er nysgjerrige på romindustrien.

Kurset retter seg hovedsakelig mot to grupper. Den ene gruppen er folk som i dag ikke jobber i rombransjen, men som ønsker å vite mer om den.

Den andre gruppen, er de som allerede jobber i rombransjen, men som ikke har en romutdanning fra før. Det gjelder for eksempel dem som arbeider med finans, jus, markedsføring eller liknende i en rombedrift.

Om International Space University

International Space University (ISU) ble grunnlagt i 1987 som en internasjonal utdanningsinstitusjon for utviklingen av rommet til fredelige formål gjennom internasjonale og tverrfaglige programmer for utdanning og forskning.

Siden den gang har ISU gitt sine kursdeltakere kunnskapen de trenger for å kunne jobbe i rombransjen.

ISU anser romaktiviteter som relevant for hele menneskeheten. Derfor er utdanning viktig for å gi nåværende og fremtidige ansatte i rombransjen både tverrfaglig og internasjonal kunnskap.

Du kan lese mer om ISU og kurset med Norsk Romsenter her.

Påmelding

Kurset er åpent for påmelding. Meld din interesse for å delta her.