Interessentmøte om Govsatcom

24. november 09:30 - 24. november 13:30

Invitasjon til interessentmøte hos Norsk Romsenter.

EU har i dag to store romprogram; Galileo for satellittnavigasjon og Copernicus for jordobservasjon. En av EUs kommende ambisjoner innen europeisk romvirksomhet og rompolitikk er å etablere et satellittkommunikasjonsprogram.

For EU er sikker satellittkommunikasjon et verktøy for utenriks- og sikkerhetspolitikk, i tillegg til å understøtte arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på ulike områder. Også brukergrupper innen medlemsstatenes myndigheter skal tilbys tjenester og kapasitet. I dag er det mange land som kjøper satellittkommunikasjonskapasitet og/eller -tjenester fra kommersielle aktører i og utenfor Europa.

For EU er det et uttalt mål å styrke den europeiske egenevnen på dette feltet, i tillegg til å samordne etterspørselen etter satellittkommunikasjonstjenester på de allerede nevnte områdene.

Dette kommende romprogrammet har arbeidsnavnet Govsatcom. Govsatcom er en forkortelse for Governmental Satellite Communications og er en tenkt løsning med kapasitet og tjenester som ligger mellom sivil og militær satellittkommunikasjonskapasitet hva gjelder sikkerhet og tilgjengelighet.

Programmet er tenkt å skulle levere kommunikasjonskapasitet og -tjenester som er kostnadseffektive, tilgjengelige og robuste nok til å kunne brukes ved anvendelser som krever et middels nivå av sikkerhet. Kundene vil være offentlige, autoriserte brukere på både sivil og militær side. Et europeisk Govsatcom-program skal bidra til å styrke det indre markedet ved å forenkle kjøp og salg av tjenester, i tillegg til å støtte europeiske industriaktører.

Norge kan tenkes å bli med i et slikt nytt romprogram, og da med muligheter både for å benytte kapasitet eller tjenester som tilbys, samt at norske aktører da sannsynligvis også vil ha mulighet for å levere kapasitet, tjenester og teknologi for systemene som inngår.

Dette ønsker vi å presentere mer i et interessentmøte hos Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo fredag den 24.11 kl 09:30-13:30. Det blir servert enkel lunch underveis.

Agenda (NB, kan bli justert frem til møtet)

09:00: Registrering og kaffe

09:30: Velkommen og praktisk info

09:35: Om Govsatcom, inkludert

  • Formålet med Govsatcom
  • Hvem kan dra nytte av dette programmet og
    hva betyr det for norske aktører
  • Hvilke aktører har vært involvert i arbeidet
  • Kort om hva som er gjort frem til nå
  • Hvordan synes det å bli realisert (modell), og finansiert

 

11:45: Lunch

12:30: Om Govsatcom, fortsettelse

  • Hva pågår av arbeide, og hva er tidshorisonten
    for arbeidet frem til tjenestene kan tas i bruk.

13:00: Avsluttende bemerkninger/spørsmål

13:30: Slutt

Vi ønsker dialog med et bredt spekter av norske interessenter, enten det er for mulig bruk eller av andre grunner. Møtet vil derfor brukes fra vår side til å spre informasjon, men også samle innspill og spørsmål fra de som deltar. Det er mye som ennå ikke er avklart, en del vi ikke vet svaret på, men vi vil ta med oss alle spørsmål og innspill videre. 

Vennligst bekreft deltagelse til spacecentre@spacecentre.no innen onsdag 22.11.

OBS: Vi henstiller alle om å spre informasjonen videre til de man tror kan ha interesse av dette møtet, både i egen organisasjon men også til andre.

For de av dere som ikke vet hvor vi holder til, så er det i 6. etg. i Drammensveien 165. Det er 5 minutter å gå til våre lokaler fra Skøyen togstasjon. Det går flytog 3 ganger i timen (fra Skøyen 10, 30 og 50 minutter over hel time) og ellers stopper lokaltog i alle retninger her.

Velkommen!