Industridag for Satnav

18. oktober 09:45 - 18. oktober 15:00

Romsenteret og ESA inviterer til industridag hvor NAVISP-programmet blir presentert. NAVISP er et nytt ESA-program innen posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse.

For å sikre europeisk konkurransekraft i den stadig økende bruken av PNT-tjenester vil programmet komplettere aktivitetene rundt videreutvikling av Europas satellittnavigasjonssystemer Galileo og EGNOS som håndteres av EU. NAVISP vil ha fokus på ny teknologi og nye tjenester og anvendelser, inklusive integrasjon med andre sensorer. Programmet vil initiere prosjekter langs hele verdikjeden og bestå av elementer med ulike prosesser for initiering og finansiering:

1. Innovation in satellite navigation. Prosjektene i dette elementet vil ha fokus på ny teknologi, innovative konsepter og teknikker og kjøres basert på årlige arbeidsplaner fra ESA.

2. Competitiveness-elementet er industridrevet og skal sikre konkurransekraft både hos etablerte og nye aktører fra produktutvikling innen satellittkomponenter til tjenesteutvikling hvor satellittnavigasjon inngår som en vesentlig komponent.

3. Support to member state: Dette elementet vil støtte medlemsland i nasjonale programmer og aktiviteter, og tar utgangspunkt i ESA-medlemslandets nasjonale aktiviteter.

Påmelding innen 10. oktober til spacecentre@spacecentre.no

Ved spørsmål kontakt: kjersti.moldeklev@spacecentre.no

Agenda

09:45 – 10:00 Warm-up coffee/tea

10:00 – 11:30

• Welcome (Norwegian Space Centre)

• Structure of the NAVISP programme and guidance on how to apply (ESA)

- Element 1 Innovation in satellite navigation – Workplans 2017 and 2018

- Element 2 Competitiveness – Open call

- Element 3 Support to Member State – Overview

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 13:15

• Open debate on Element 1 and 3 future ideas (ESA)

13:15 – 14:00

• Gathering of ideas and conclusions (NSC)

14:00 – 15:30 Possibility of bilateral meetings with ESA representatives (ESA)