Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Idédugnad for nye nyttelaster

Hva slags romdata trenger du fra norske mikrosatellitter? Romsenteret inviterer til idédugnad for nye nyttelaster.

Når

21. November 2017
10:00 - 15:00
Legg til i kalender

Det meste av Romsenterets bevilgning går til internasjonalt samarbeid, men vi investerer også i nasjonale mikrosatellitter når det er behov for data som vi ikke får via ESA eller EU.

I 2017 har vi fire norske mikrosatellitter i bane: AISSat-1 og 2 har vært i drift i flere år og NorSat-1 og 2 (som er finanisert av Kystverket) ble skutt opp i sommer. Primæroppgaven er å skaffe AIS-data som gjør skipstrafikken tryggere i norske farvann. NorSat-1 og 2 har i tillegg vitenskapelige og teknologiske nyttelaster om bord.

Pitch idéen din

Nå inviterer Romsenteret til idédugnad for å få inn forslag til nye nyttelaster på mikrosatellitter som vi ser det vil være behov for i fremtiden. Vi ønsker å stimulere både etablerte aktører og nye miljøer til å tenke kreativt rundt behov og løsninger.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Illustrasjon av NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.</para></section>

Illustrasjon av NorSat-1 i bane. Illustrasjon: Snøball.

Møtet er åpent for alle interesserte som ønsker å presentere sine idéer. Alle får inntil ti minutter til pitche sine forslag.

Det er ingen forutsetning med erfaring innen romvirksomhet, men deltagerne må ha en klar tanke om hva slags observasjoner de trenger eller hva slags teknologi de har å tilby til eventuelle brukere.

Mål, vekt og penger

Nyttelasten man foreslår, må veie mindre enn 5 kg, bruke mindre enn 10 W, sende maksimalt 400 MB data pr omløp, prosessere så mye som mulig av dataene før de overføres og være kompatibel med hovednyttelasten AIS. Det vil også være volumbegrensninger. Andre krav/behov kan diskuteres.

Satellitten vil veie maksimalt 20 kg og gå i en polarbane på om lag 600 km høyde.

Utvikling av en mikrosatellitt tar erfaringsmessig 2-3 år, så tidligste oppskyting av nye nyttelaster vil være om lag i 2022.

Det er foreløpig ikke lagt til rette for finansiering av nye nyttelaster, satellitter eller oppskyting. Idédugnaden vil kunne bidra til å utløse finansiering på sikt hos relevante tilskuddsordninger, avhengig av brukerbehov.

Norsk Romsenter vurderer å bevilge inntil 250 000 kroner til idéer vi finner spesielt interessante for videre forstudier.

Påmelding til spacecentre@spacecentre.no innen fredag 17. november kl 1600.

Deltakelse på møtet forutsetter at man presenterer egne idéer.

Kontakt: Jon Harr, seniorrådgiver prosjekt, Norsk Romsenter

22510031 / 90641665