Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Geo Workshop

Bruk av satellittdata for klima og miljøkartlegging. 

Når

18. Oktober 2017
12:00 - 12:00
Legg til i kalender

Mange etater og kommuner har de siste årene fått tilgang til en rekke ”nye” data som for eksempel laser-data, IR-data, termisk-data osv. I tillegg er satellittdata fra EUs Copernicus-program nå fritt tilgjengelig for alle.

Norge har etablert rask tilgang for flere av disse dataene slik at de kan være tilgjengelig minutter eller timer etter opptak. Den raske tilgangen kombinert med hyppige gjentaksintervall åpner opp for nye muligheter for kartlegging og overvåkning av klima og miljø.

Med denne workshopen ønsker vi å samle alle interesserte som arbeider med klima og miljø, både i urørte naturområder og i byer. Gjennom workshopen skal en få kunnskap om henting av data, bearbeiding og konkret bruk i ulike situasjoner.

Om Geo Workshopen

Forslag til tema:

Hvordan kan vi bruke satellittdata og andre supplerende datasett:

  • til å overvåke endringer i byens blågrønnestrukturer
  • til å overvåke bynære fjordarmer og drikkevanns kilder i forhold til folkehelse
  • for å sikre en god oversikt og situasjonsforståelse over de klimaendringen som skjer i by og land
    • Hvor går grensen mellom bartrær og løvtrær, og hvordan flytter den seg over tid
    • Finnes det andre indikatorer på klimaendringer som vi kan monitorene via satellittdata

Dette er kun et utkast og dersom noen ønsker å se nærmere på spesielle tema, er det fullt mulig å komme med ønsker, forslag og innspill. Disse sendes stein.moen@pbe.oslo.kommune.no

På workshopen vil det hovedsakelig være arbeid i grupper med de aktuelle problemstillingene. I tillegg vil det være enkelte foredrag fra ledende ressurspersoner innen de aktuelle temaene. Fagpersoner innen temaene og aktuell programvare vil også være tilgjengelige under hele samlingen.

Tidligere geoanalyse-workshoper har vist at når fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring jobber med en felles problemstilling, oppstår kreative og gode prosesser som gir stort læringsutbytte for alle.

GIS-brukere tar med egne PCer med nødvendig programvare. Data vil være tilrettelagt.

Data:
Ved siden av satellittdata fra EUs Copernicus program, vil vi i ett testområde i Oslo ha tilgang til Multispektral laser og Hyperspektralt optisk bilde med tilnærmet samme bånd som Sentinel-2 sensoren og Color Infra Red – CIR bilder. I denne testflaten vil vi også ha en del vegetasjonstestflater.

Målgrupper:
Personer som arbeider med GIS-analyse, samfunnsplanlegging, arealplanlegging og bildeanalyse i kommunal og regional forvaltning. Studenter innen de aktuelle fagområdene er også velkomne.

Administrativt:
Tid: 18. – 20. oktober 2017
Sted: Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, Heggedal i Asker.
Pris:   3600 NOK, eks. mva., inkl. kost og losji på NUSB.

Det kan søkes Norsk Romsenter om dekning av kursavgiften dersom en ikke får dekket dette andre steder og har en god begrunnelse. Søknad sendes til: guro.dahle.strom@spacecentre.no innen 10. oktober 2017.

Påmelding til NUSB innen 10. oktober:
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=DN3E8WUH91C6

Ta gjerne kontakt med: stein.moen@pbe.oslo.kommune.no  (tlf 908 24 889) dersom du har spørsmål.

Programkomité:
Stein Moen, Oslo kommune
Guro Dahle Strøm, Norsk Romsenter
Øystein Nesje, Klima- og miljø departementet
Rebekka Borsch, Miljødirektoratet