Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Anvendt bruk av satellittdata i Norge

Et seminar rettet mot ansatte i offentlig forvalting og andre som ønsker å lære om hvilke nye muligheter satellittdata gir i forhold til bedre ressursforvaltning og økt effektivitet på alt fra skipstrafikk til olympiske medaljer! 

Når

13. Februar 2018
09:45 - 12:30
Legg til i kalender

Agenda for møtet:

Bruk av satellittdata i offentlig forvaltning:

9.45     Anvendt bruk av satellitt i Kystverket. v/Arve Dimmen, Kystverket

            Anvendt bruk av satellittdata i NVE. v/Solveig Havstad Winsvold, NVE

            Anvendt bruk av satellitt i luftambulansetjenesten. v/Lars Amdal, Norsk Luftambulanse

10.45   Diskusjon: Spørsmål til innledere, spørsmål til salen.

11.15   Litt mat

11.45   Overvåking av vannstand fra rommet for kartlegging av energiressurser, vannressurser og miljøtilstand. v/Frano Cetinic, EDInsights

           Bruk av nye navigasjonsverktøy i alpint i Norges Skiforbund v/Matthias Gilgien, Norges Idrettshøyskole

12.15   Jordobservasjon + Kunstig Intelligens = Smart Samfunn 2.0. v/Dag Anders Moldestad, Norsk Romsenter

Avsluttes 12:30

Seminaret arrangeres av Norsk romsenter og Norsk industriforum for romvirksomhet, NIFRO i felleskap.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til nifro@nifro.no