Galileo

Europas nye satellittnavigasjonssystem Galileo vil få stor betydning for Norge og norske interesser. Her får du en innføring i hva det har å si for deg og samfunnet.

Hva er Copernicus?

Copernicus er en enorm satsning på å øke forståelsen av naturen, klimaforandringer og miljøet vårt. Programmet har lenge vært under utvikling under navnet GMES. Fra 2014 vil Europa være verdensledende innen operativ miljøovervåking fra satellitter.