Søk på International Space Camp!

Er du mellom 15 og 18 år og interessert i romfart, kan en uke på International Space Camp i Alabama være en bra sommeropplevelse. Søknadsfrist 11. april. Finn ut hvordan du søker.

Hva er Copernicus?

Copernicus er en enorm satsning på å øke forståelsen av naturen, klimaforandringer og miljøet vårt. Programmet har lenge vært under utvikling under navnet GMES. Fra 2014 vil Europa være verdensledende innen operativ miljøovervåking fra satellitter.